AAU logo

Master i IT, Softwarekonstruktion

Trafikanalyse og netværkssikkerhed

Dette enkeltfag under fagpakken "Netværkssikkerhed" giver deltagerne en dybere forståelse for og praktisk erfaring med indsamling og analyse af netværkstrafik. De vil opnå både praktisk og teoretisk forståelse for metoder til at skelne mellem ”normal” og ”unormal” netværkstrafik.

Udbytte

Viden

Gennem enkeltfaget skal deltagerne opnå viden om teorier, metoder, teknikker og værktøjer inden for følgende områder:

 • Viden om udvalgte værktøjer til at indsamle trafikdata (trace files).
 • Viden om, hvordan forskellige protokoller opfører sig, herunder forståelse for, hvordan der kan skelnes mellem ”normal” og ”unormal” netværkstrafik.

Deltagerne skal ydermere kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse teoretiske emner.

Færdigheder

Efter at have gennemført enkeltfaget skal deltagerne kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger i praksis. De skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag. Desuden skal de kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af faget har opnået forståelse for:

 • TCP/IP, herunder IP-trafik, samt færdigheder i at forstå og fortolke almindelige TCP/IP trafikmønstre – herunder DNS trafik.
 • De vigtigste metoder til analyse af netværkstrafik, inklusive analyse af indholdet af datapakker, statistisk analyse og maskinlæring, herunder praktisk erfaring med udvalgte metoder/værktøjer.
 • Udvalgte metoder til analyse af DNS-trafik.
 • Basale metoder til statistisk analyse af store mængder data som f.eks. trafikdata.

Kompetencer

Efter at have bestået faget skal deltagerne have kompetencer til at kunne foretage en kvalificeret vurdering af, hvilke værktøjer og metoder der er hensigtsmæssige i forhold til en given problemstilling.

Seminardatoer

29.01.18
02.03.18
03.03.18
16.03.18
17.03.18

Eksamen: 06.04.18

øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen på 6000 kr. pr. enkeltfag kommer udgifter til litteratur på 500-1200 kr. pr. enkeltfag.

Enkeltfag på uddannelsen

Fakta

Trafikanalyse og netværkssikkerhed, enkeltfag fra Master i IT, linjen Softwarekonstruktion, fagpakken Netværkssikkerhed

Varighed

 • 1. april 2019 - 31.december 2019

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 6.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. februar 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.