AAU logo

Master i IT, Softwarekonstruktion

Målgruppe

Designere, systemarkitekter og softwareudviklere, der ønsker at udvikle deres kompetencer omkring metoder til udvikling af indlejret software.

Udbytte

Som deltager på denne fagpakke opnår du et detaljeret kendskab til metoder og teknikker til udvikling, design og implementering af indlejret software samt til metoder og teknikker til sikring af systemers korrekthed og robusthed. Emnerne bliver præsenteret ud fra en model- og komponentbaseret tilgang, og der gives en grundlæggende introduktion til modeldrevet arkitektur, da denne p.t. er det bedste bud på, hvordan den hastigt voksende systemkompleksitet kan håndteres.

Efter gennemførelse af fagpakken er det målet, at deltagerne kan:

  • selvstændigt og metodisk specificere og analysere krav til indlejret software med anvendelse af en model-baseret tilgang,
  • selvstændigt og metodisk udforme design af indlejret software med en modeldrevet arkitektur,
  • validere og verificere design og implementering af indlejret software med anvendelse af model-baserede udviklingsværktøjer,
  • selvstændigt fortsætte egen kompetenceudvikling og specialisering inden for indlejret software,
  • vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige metoder for analyse og design af indlejret software.