AAU logo

Master i IT, Softwarekonstruktion

Modelbaseret test og verifikation af indlejret software

Dette enkeltfag under fagpakken "Modeldrevet, komponentbaseret udvikling af indlejret software" beskæftiger sig med:

 • Modellering af indlejret software.
 • Automatisk verifikation af modeller.
 • Model-baseret test af indlejret software.
 • Automatiseret test.
 • Risikoanalyse.

Udbytte

Fagets mål er, at deltagerne bliver i stand til selvstændigt at anvende moderne metoder og teknikker til automatiseret test og verifikation af indlejret software.

Efter gennemførelse af enkeltfaget har deltagerne færdigheder i at:

 • modellere adfærd, interaktion og kommunikation i realtidssystemer ved hjælp af designværktøjer, f.eks. Uppaal (tilstandsmaskiner med tid),
 • specificere funktionelle og tids-krav præcist,
 • foretage automatisk verifikation af modeller,
 • foretage automatisk generering af test cases fra modeller til validering af realtidssystemer,
 • foretage automatisk test af indlejret software,
 • analysere risikofaktorer for indlejrede systemer.

Endvidere vil deltagerne kunne redegøre for moderne teknikker og værktøjer og test og selvstændigt vurdere deres egnethed i konkrete problemstillinger.

Seminardatoer

Oplyses så hurtigt som muligt.

øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen på 6000 kr. pr. enkeltfag kommer udgifter til litteratur på 500-1200 kr. pr. enkeltfag.

Fakta

Modelbaseret test og verifikation af indlejret software, enkeltfag fra Master i IT, linjen Softwarekonstruktion, fagpakken Modeldrevet, komponentbaseret udvikling af indlejret software

Varighed

 • 3. september 2018 - 29. marts 2019. OBS: AFLYST

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 6.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. juni 2018

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.