Master i IT, Softwarekonstruktion

Målgruppe

Master i it-studerende, der har gennemført tre fagpakker, hvoraf mindst to skal være fra linjen i softwarekonstruktion.

Udbytte

Gennem masterprojektet arbejder de studerende selvstændigt med en faglig
problemstilling og kan ved masterprojektets afslutning

  • identificere, afgrænse og formulere en datalogisk problemstilling,
  • definere og opstille metoder til løsning af problemstillingen
  • selvstændigt planlægge og under anvendelse af fagets videnskabelige metode gennemføre et større fagligt projekt,
  • analysere, kritisk diskutere og perspektivere en faglig problemstilling,
  • vurdere, kritisk analysere og sammenfatte den videnskabelige litteratur inden for et afgrænset emneområde,
  • formidle projektet gennemskueligt, kontrollerbart, fyldestgørende og klart.

Når du har afleveret dit masterprojekt og bestået den mundtlige eksamen, opnår du titlen Master i it, softwarekonstruktion.

Samlet eksamensbevis for masteruddannelsen udskrives af det universitet, hvor du har gennemført masterprojektet.