Master i IT, Softwarekonstruktion

Evaluering af usability og user experience - enkeltfag

Faget "Evaluering af usability og user experience" er et fag fra fagpakken "Interaktionsdesign og Usability Evaluering" under Master i IT, Softwarekonstruktion.

Indhold

Faget har til mål at give deltagerne: 

 • indgående og operationel viden omkring usability engineering, herunder usability-evaluering, brugerinddragelse og ekspertevalueringer
 • teoretisk funderet forståelse for nødvendigheden af, mulighederne for og rækkevidden af usability engineering og evaluering
 • kvalifikationer i forhold til at designe og tilrettelægge evaluering af usability
 • forståelse for udfordringerne ved usability-evaluering i praksis og moderne metoder til håndtering af disse udfordringer
 • indsigt i user experience begrebet og overblik over metoder til evaluering af user experience
 • erfaringer med og færdigheder i konkret usability-evaluerings- og interaktionsdesignarbejde. 

Udbytte

Efter gennemførelse af faget kan deltagerne:

 • anvende og reflektere over brugercentrerede metoder til usability og user experience evaluering på et velfunderet teoretisk og metodisk grundlag
 • planlægge evaluering af usability baseret på brugere og udføre en sådan evaluering i en konkret virksomhed inden for software-udvikling
 • kritisk diskutere styrker og svagheder ved forskellige metoder til usability og user experience evalueringer
 • kommunikere med både specialister og almenkyndige om faglige, metodiske og praktiske problemstillinger i relation til anvendelse og udførelse af usability-evalueringer
 • behandle problemstillinger og implikationer i forhold til anvendelse af usability-evaluering på en selvstændig, systematisk og kritisk måde gennem anvendelse af videnskabelig metode.

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres i en kombination af heldags-seminarer og netbaseret undervisning. En del af undervisningen vil foregå i usabilitylaboratoriet på Institut for Datalogi, der er indrettet til at understøtte evaluering med brugere, og iterativt interaktionsdesign.

Eksamensform

Mundtlig, individuel eksamen med udgangspunkt i en skriftlig gruppeopgave (max. 3 personer). Intern prøve. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.

Seminardatoer

Oplyses hurtigst muligt.

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen skal påregnes udgifter til litteratur samt forplejning og evt. ophold under seminarer.

Enkeltfag på fagpakken

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag - som det, der vises her på siden - er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.

Fakta

Evaluering af usability og user experience, enkeltfag fra Master i IT, linjen Softwarekonstruktion, fagpakken Interaktionsdesign og Usability Evaluering

Varighed

 • Oktober 2022 - december 2022

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 8.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. december 2021 (kan ikke søges endnu)

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.