Master i IT, Softwarekonstruktion

Bruger-centreret design - enkeltfag

Faget "Bruger-centreret design" er et fag fra fagpakken "Interaktionsdesign og Usability Evaluering" under Master i IT, Softwarekonstruktion.

Indhold

Faget har til formål at give deltagerne:

  • teoretisk funderet forståelse for anvendelsen af brugercentrerede indgange til interaktionsdesign
  • demonstrere indsigt i præmisserne for et optimalt interaktionsdesign, idet brugerdialog, brugbarhedstests m.m. inddrages
  • Indsigt i problemstillinger i bruger-centreret design
  • Indsigt i og erfaring med teknikker til understøttelse af bruger-centreret design
  • Erfaring med bruger-centreret design i praksis.

Udbytte

Efter gennemførelse af faget kan deltagerne planlægge, organisere og reflektere over en bruger-centreret designproces, hvor resultaterne omsættes i et eller flere designs eller re-designs.

Dette involverer anvendelse af principper, teorier og metoder til visuelt design og evaluering usability og user experience (fra fagpakkens to andre enkeltfag).

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres i en kombination af heldags-seminarer og netbaseret undervisning.

En del af undervisningsmaterialet vil være engelsksproget.

Eksamensform

Mundtlig, individuel eksamen med udgangspunkt i en skriftlig gruppeopgave (max. 3 personer). Ekstern prøve. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.

Seminardatoer

Oplyses hurtigst muligt.

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen skal påregnes udgifter til litteratur samt forplejning og evt. ophold under seminarer.

Enkeltfag på fagpakken

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag - som det, der vises her på siden - er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.

Fakta

Bruger-centreret design, enkeltfag fra Master i IT, linjen Softwarekonstruktion, fagpakken Interaktionsdesign og Usability Evaluering

Varighed

  • Juli 2022 - September 2022

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 8.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. december 2021 (kan ikke søges endnu)

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.