Master i IT, Softwarekonstruktion

Indhold

Fagpakken sætter dig i stand til at evaluere og optimere brugbarheden ved IT-systemer og interaktive produkter. Du får en indgående og operationel viden om interaktionsdesign samt om integration og anvendelse af brugerbaseret usability-evaluering og brugbarhedskriterier i forbindelse med design af digitale produkter og systemer.

Fagpakken omhandler:

  • Human-computer interaction (HCI)
  • Teorier og begrebsdannelser om interaktionsdesign
  • Brugercentreret design
  • Usability og brugbarhedskriterier
  • Metoder til usability-evaluering
  • Metoder til evaluering af user experience
  • Brugerbaseret usability-evaluering
  • Planlægning, forberedelse, gennemførelse, analyse og dokumentation af usability-evaluering
  • Udfordringer for usability-evaluering i praksis

Du kommer til at arbejde både med teorier og metoder til design og evaluering af digitale produkter, og du træner dine færdigheder i at tilrettelægge evalueringer af brugbarhed samt identifikation og præcisering af brugbarhedskriterier.

Læs om fagpakkens tre enkeltfag 

Særlige forhold

Fagpakken "Interaktionsdesign og usability evaluering" har et vist sammenfald med den tidligere udbudte fagpakke "Brugbarhed". De to fagpakker kan derfor ikke begge indgå i en samlet uddannelse til Master i IT.