AAU logo

Master i IT, Softwarekonstruktion

Realtime programmering

Målet med dette enkeltfag under fagpakken "Indlejret software til realtime- og IoT-systemer" er at give deltagerne et bredt fundament inden for sandtidssystemer (real-time systems), så de er godt forberedte på at planlægge, designe og implementere software til indlejrede applikationer, hvor pålidelighed og korrekt håndtering af sandtidsaspekter er essentielt for anvendeligheden af softwaren.

Udbytte

Viden

Gennem faget skal deltagerne opnå viden om teorier, teknologier, discipliner, metoder og teknikker inden for følgende områder:

 • Multiprogrammering og synkronisering.
 • Arkitektur af sandtidsprogrammer.
 • Beskrivelse af tidskrav.
 • Sandtidsfaciliteter i programmeringssprog.
 • Principper for tidstro afvikling (scheduling algoritms).
 • Analyse af programafvikling (schedulability analysis).
 • Analyse af ressourceforbrug (worst case execution time).
 • Fejldetektion og fejltolerance i sandtidsprogrammer.
 • Programundtagelser og undtagelseshåndtering.

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til de teoretiske emner.

Færdigheder

Deltagerne skal kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger i praksis. De skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag. Desuden skal de kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af faget er i stand til at:

 • anvende og vurdere principper for og teknikker til udvikling af indlejret tidstro software,
 • vurdere og integrere teknologier i relation til konkrete opgaver.

Kompetencer

Deltagerne skal kunne reflektere over og udvikle egen praksis i relation til fagets emne, kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med såvel specialister som brugere og beslutningstagere, påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af fagpakken er i stand til at:

 • anvende grundlæggende begreber og fagtermer inden for sandtids-programmering til at analysere og dokumentere et system med relevante parametre og diagrammer,
 • analysere sprog og platforme til sandtids-systemer og vurdere fordele og ulemper ved anvendelse af dem,
 • forstå principper og teorier for tidstro afvikling og vurdere forudsætningerne for deres anvendelse i konkrete situationer,
 • kunne anvende basale teknikker til analyse af ressourceforbrug.

Seminardatoer

periode

29.01.17 - 08.04.17

øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen på 6000 kr. pr. enkeltfag kommer udgifter til litteratur på 500-1200 kr. pr. enkeltfag.

Enkeltfag på uddannelsen

Fakta

Realtime programmering, enkeltfag fra Master i IT, linjen Softwarekonstruktion, fagpakken Indlejret software til realtime- og IoT-systemer

Varighed

 • 1. april 2019 - 31.december 2019

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 6.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Fagpakken er AFLYST 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.