AAU logo

Master i IT, Softwarekonstruktion

Indlejrede systemer i (IoT)netværk

Målet med dette enkeltfag under fagpakken "Indlejret software til realtime- og IoT-systemer" er, at deltagerne opnår dyb forståelse for distribuerede systemers fundamentale egenskaber og opbygning, samt viden om systemadfærd og systemdesign for tidstro programmer - og forståelse for betydningen heraf.

Udbytte

Viden

Gennem faget skal deltagerne opnå viden om teorier, teknologier, discipliner, metoder og teknikker inden for følgende områder:

 • Struktur af og modeller for distribuerede systemer.
 • Distribuerede algoritmer.
 • Eksempler på et eller flere distribuerede systemer.
 • Sandtids-kommunikationsnetværk, inklusive time-triggered netværk.
 • Middleware for sådanne netværk, fx. CORBA-RT.

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til de teoretiske emner

Færdigheder

Deltagerne skal kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger i praksis. De skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejde løsningsforslag. Desuden skal de kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af faget er i stand til at redegøre for grundlæggende problemer og for distribuerede algoritmer til løsning deraf, har færdighed i at realisere/implementere distribuerede systemer eller algoritmer samt har solidt kendskab til relevante platforme og kan vurdere og analysere anvendeligheden af disse i konkrete anvendelser.

Kompetencer

Deltagerne skal kunne reflektere over og udvikle egen praksis i relation til fagets emne, kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med såvel specialister som brugere og beslutningstagere samt påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af faget er i stand til at:

 • analysere og beskrive distribuerede systemer,
 • foretage argumenteret valg for distribueret arkitektur og algoritme,
 • realisere grundlæggende distribuerede systemer.

Seminardatoer

periode

22.08.17 - 13.11.17

øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen på 6000 kr. pr. enkeltfag kommer udgifter til litteratur på 500-1200 kr. pr. enkeltfag.

Enkeltfag på uddannelsen

Fakta

Indlejrede systemer i (IoT)netværk, enkeltfag fra Master i IT, linjen Softwarekonstruktion, fagpakken Indlejret software til realtime- og IoT-systemer

Varighed

 • 1. april 2019 - 31.december 2019

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 6.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Fagpakken er AFLYST 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.