AAU logo

Master i IT, Softwarekonstruktion

Hardware/software grænseflader og arkitekturer

Målet med dette enkeltfag under fagpakken "Indlejret software til realtime- og IoT-systemer" er at give deltagerne et kendskab til metoder og teknikker til interaktion mellem computeren og dens fysiske omgivelser.

Udbytte

Viden

Gennem faget skal deltagerne opnå viden om teorier, teknologier, discipliner, metoder og teknikker inden for følgende områder:

 • Sensorer og aktuatorer: Typer og funktionsprincipper.
 • Kommunikation med ydre enheder, polling, afbryderutiner, timing.
 • Typiske hardware platforme og arkitekturer.
 • Brug af dedikeret hardware/controllere.
 • Multi-core, heterogene arkitekturer og rekonfigurerbar hardware (typisk FPGA).
 • Sandtidsoperativsystemer (real-time operating systems).

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til de teoretiske emner

Færdigheder

Deltagerne skal kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger i praksis. De skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejde løsningsforslag. Desuden skal de kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af fagpakken er i stand til at

 • analysere tidsmæssige forhold om I/O,
 • forstå I/O-driveres indplacering i operativsystemer,
 • forstå brugen af avancerede arkitekturer,
 • have færdighed i at udvikle simple drivere. 

Kompetencer

Deltagerne skal kunne reflektere over og udvikle egen praksis i relation til fagets emne, kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med såvel specialister som brugere og beslutningstagere, påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af faget er i stand til at:

 • analysere og beskrive konkrete sensorer og aktuatorers virkemåde,
 • foretage argumenteret valg for arkitektur,
 • realisere drivere til konkrete kerner eller operativsystemer.

Seminardatoer

Periode

09.04.17 - 30.06.17

øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen på 6000 kr. pr. enkeltfag kommer udgifter til litteratur på 500-1200 kr. pr. enkeltfag.

Enkeltfag på uddannelsen

Fakta

Hardware/software grænseflader og arkitekturer, enkeltfag fra Master i IT, linjen Softwarekonstruktion, fagpakken Indlejret software til realtime- og IoT-systemer

Varighed

 • 1. april 2019 - 31.december 2019

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 6.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Fagpakken er AFLYST 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.