AAU logo

Master i IT, Softwarekonstruktion

Undervisning

Undervisningen består i hvert enkeltfag af tre seminardage (fredage) med kombinerede forelæsninger og øvelsessessioner. Mellem seminarerne læser deltagerne faglitteratur og laver øvelser/opgaver.

Desuden udarbejder de i grupper på hvert af de tre enkeltfag et miniprojekt til en realistisk problemstilling.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 12-15 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.