AAU logo

Master i IT, Softwarekonstruktion

Introduktion til Data Science - Enkeltfag

Dette enkeltfag under fagpakken "Data Science & Big Data" dækker grundlæggende data science og statistiske metoder og værktøjer.

Deltagerne introduceres til data science-begrebet og opnår viden om og praktisk erfaring med basale statistiske metoder og værktøjer til håndtering, bearbejdning og visualisering af konkrete Big Data-eksempler. De lærer at udføre basale statistiske analyser understøttet af værktøjer.

Udbytte

Viden:

Gennem enkeltfaget skal deltagerne opnå viden om, hvordan man i praksis kan danne sig et overblik over større datasæt, hvordan man kan finde og rette fejl og inkonsistens i data, samt hvordan værktøjer kan understøtte god statistisk praksis. 

Konkrete emner:

 • Introduktion til data science: begreber, konkrete Big Data-eksempler, muligheder og begrænsninger.
 • Indlæsning af data; data i forskellige formater, kombination af data fra forskellige kilder.
 • Udforskning af data; visualisering, data summaries, detektion af outliers.
 • Praktisk præprocessering og rensning af data.
 • Programmering i og avanceret brug af et statistisk værktøj.
 • Dokumentation og reproducerbarhed af analyser.
 • Centrale statistiske analyser med statistikværktøjer.

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse teoretiske emner

Færdigheder:

Efter at have gennemført faget skal deltagerne kunne bruge et statistisk værktøj i indledende undersøgelser af større datasæt.

De skal kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til konkrete statistiske analyser. De skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag.

Kompetencer:

Deltagerne skal efter gennemførelse af faget kunne:

 • reflektere over betydningen af resultaterne af de udarbejdede analyser, samt hvordan disse kan anvendes i praksis,
 • formidle og diskutere løsningerne med fagfæller og ikke-specialister,
 • træffe informerede valg omkring statistiske metoder, herunder hvordan et givet datasæt skal undersøges, bearbejdes og analyseres.

Seminardatoer

07.02.20
28.02.20
13.03.20

Eksamen: 2. + 3. april 2020

(Forbehold for ændring)

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen på 6000 kr. per enkeltfag kommer udgifter til litteratur på 500-1200 kr. pr. enkeltfag.

Alle enkeltfag på Data Science & Big Data

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Introduktion til Data Science, enkeltfag fra Master i IT, linjen Softwarekonstruktion, fagpakken Data Science og Big Data

Varighed

 • Februar 2020 - april 2020

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 6.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. december 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.