Master i IT, Softwarekonstruktion

Design og implementering af databaser til undervisning

Enkeltfaget "Design og implementering af databaser til undervisning" er et forløb, der understøtter udarbejdelsen af en større praksisorienteret opgave inden for undervisning.

Optagelse på dette enkeltfag forudsætter, at du forinden har deltaget i og bestået enkeltfaget ”Databaser for undervisere: SQL i praksis og teori" fra fagpakken "Databaser for undervisere".

I løbet af undervisningen på enkeltfaget "Design og implementering af databaser til undervisning" skal du anvende de modeller, teknikker og teknologier, der er gennemgået i fagpakkens første enkeltfag, til at behandle en eller flere konkrete undervisningsproblemstillinger.

Opgaven består typisk af, at der opbygges et eller flere datasæt, som danner grundlaget for undervisningen. Baseret på disse datasæt udarbejdes relevante øvelser, der retter sig mod din egen hverdag.

Der lægges vægt på at kunne differentiere undervisningen. Opgaven beskrives i en skriftlig rapport i form at et miniprojekt. Den afsluttende eksamen er baseret på og tager udgangspunkt i det afleverede miniprojekt.

Undervisningsform

Faget indledes med et seminar, som introducerer indhold og målene med praksisopgaven samt vejledning i at finde, rense og udbygge relevant datasæt. Du får tilknyttet en vejleder, som løbende giver faglig sparring. Alle deltagerne samles igen til et midtvejsseminar med præsentation af projektarbejdet.

Eksamensform

Individuel, ekstern prøve med udgangspunkt i projektrapporten for miniprojektet. Bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Prøven varer normalt en halv time.

Udbytte

Udbyttet for enkeltfaget er, at du lærer at opbygge og vedligeholde datasæt af forskellige størrelse og kompleksitet, der kan anvendes til at lave opgaver, som er relevante og udfordrende for studerende på gymnasieniveau.

Seminardatoer

Undervisnings- og eksamensdatoer oplyses så hurtigt som muligt.

øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen kommer udgifter til litteratur på 500-1200 kr. pr. enkeltfag.

Enkeltfag på uddannelsen

Fakta

Design og implementering af databaser til undervisning, enkeltfag fra fagpakken "Databaser for undervisere" fra Master i IT, linjen Softwarekonstruktion

Varighed

  • 1. februar 2020 - 30. juni 2020

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

Ansøgningsfrist

  • 9. januar 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.