Master i IT, Softwarekonstruktion

Databaser for undervisere: SQL i praksis og teori

Enkeltfaget "Databaser for undervisere: SQL i praksis og teori " er et praktisk-teoretisk modul, der har følgende indhold: 

 • Den relationelle og SQLs datamodel. 
 • Databasedesign, herunder Entitets-Relations modellering (ER modellering). 
 • Spørgesprog med et udgangspunkt i SQL. 
 • Integritet, herunder begrebet nøgler og deres realisering i SQL.
 • Dataorganisering og indicering, herunder træ og hash datastrukturer og deres realisering i SQL.
 • Udførelse af forespørgsler, herunder optimering/tuning.
 • Transaktionshåndtering i SQL
 • Integration af SQL data med anden ekstern data f.eks. regneark, JSON dokumenter eller XML.

Eksamensform

De studerende skal i løbet af kurset udarbejde et miniprojekt i grupper. Dette projekt skal omhandle de centrale emner, der dækkes i kurset. Miniprojektet skal være kraftigt anvendelsesorienteret dvs. bruge de teknologier og teorier, der gennemgås i kurset. Miniprojektet skal dække anvendelse af eksisterende databaseskemaer samt udvikling af nye databaseskemaer. Det er ideelt, hvis miniprojektet er relateret til og relevant for de studerendes jobs.

Individuel, ekstern prøve med udgangspunkt i projektrapporten for miniprojektet. Bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Prøven varer normalt en halv time.

Udbytte

Efter gennemførelse af faget vil du kunne:

 • Analysere, anvende og forespørge på et eksisterende komplekst databaseskema.
 • Analysere, konstruere og vurdere et eksisterende databasedesign via brug af relevante diagrammeringsteknikker
 • Konstruere, dokumentere og vurdere et nyt databaseskema, der overholder relevante designkriterier fra forretningsområdet.
 • Konstruere, optimere og vurdere komplekse forespørgsler i SQL på både eksisterende og nye databaseskemaer.
 • Konstruere transaktioner i SQL, der overholder relevante tekniske og forretningsmæssige kriterier på både eksisterende og nye databaseskemaer.
 • Analysere nye datakilder og lave udvidelser til et eksisterende databaseskema, der integrerer de nye datakilder iht. relevant designkriterier.
 • Forstå og vurdere fordele og ulemper ved den relationelle datamodel.
 • Forstå den interne opbygning af et relationelt databasemanagementsystem (DBMS).
 • Forstå og anvende basal forespørgselsoptimering (tuning). Herunder forstå et forespørgselsplan fra et relationelt DBMS.
 • Forstå og anvende forskellige fysiske data repræsenteres i et relationelt DBMS vha. SQL.
 • Forstå og vurdere de teorier, der vedrører korrekt transaktionsudførelse, herunder samtidighedskontrol og fejlhåndtering.

Seminardatoer

06.09.19
20.09.19
11.10.19
01.11.19
15.11.19
06.12.19

Eksamen: 24.01.20

øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen kommer udgifter til litteratur på 500-1200 kr. pr. enkeltfag.

Enkeltfag på uddannelsen

Fakta

Databaser for undervisere: SQL i praksis og teori, enkeltfag fra fagpakken "Databaser for undervisere" fra Master i IT, linjen Softwarekonstruktion

Varighed

 • September 2019 - januar 2020

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 10

Pris

Ansøgningsfrist

 • 1. juni 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.