AAU logo

Master i IT, Softwarekonstruktion

Undervisning

Undervisningen gennemføres i en kombination af seminarer og netbaseret undervisning.

På hvert enkeltfag arbejder deltagerne med et miniprojekt, der afsluttes med skriftlig rapport og mundtlig fremlæggelse.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 12-15 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.