AAU logo

Master i IT, Softwarekonstruktion

Målgruppe

Softwareudviklere/designere, der beskæftiger sig med håndtering af både simple og komplekse data.
Databaseadministratorer, der står for den daglige drift af en database.
Softwareprojektledere, der ønsker et dybere teknisk kendskab til, hvordan databaser kan designes og anvendes effektivt i en softwarearkitektur, herunder kendskab til avancerede features.

Udbytte

Målet med fagpakken er at give deltagerne et solidt kendskab til de teknologier og teorier, der ligger bag de databasesystemer, der anvendes til at gemme data fra f.eks. administrative systemer og web applikationer. Herunder anvendelse af avancerede teknologier til at gemme og forespørge på komplekse data f.eks. geodata (spatial data), XML og tekst. 

Med udgangspunkt i den relationelle datamodel og den tilhørende standard SQL skal deltagerne lære, hvad et godt database design er. Dette skal gøre dem i stand til i praksis at kunne implementere, bruge og vedligeholde en database. Deltagerne skal kunne lave avancerede udtræk fra en database f.eks. til afrapportering, og de skal kunne ændre databasens indhold - begge dele ved hjælp af spørgesproget SQL. Deltagerne skal lære principperne for, hvorledes et databasemanagementsystem (DBMS) er opbygget for at kunne tune forespørgsler.

Den relationelle data model er i dag udvidet til en objekt-relationel database model, der gør det muligt at gemme og forespørge på komplekse data typer. Deltagerne skal lære at anvende komplekse data typer for geo-, tids- og XML-data. Herudover skal de lære at designe og implementere nye brugerdefinerede data typer ved hjælp af såkaldte stored procedures.