Master i IT, Softwarekonstruktion

Geo- og tidsdatabaser - Enkeltfag

På dette enkeltfag under Master i IT fagpakken "Databasedesign, udvikling og optimering" vil deltagerne beskæftige sig med:

Geodata / Spatielle data

 • Fundamentale spatielle geo datatyper
 • Nærmest-nabo (k-NN), punkt og range forespørgsler
 • Spatielle indeksering (f.eks. R-træer, quad-træer og space-filling curves)
 • Spatielle joins og spatielle relationships (f.eks. overlapper, i nærheden af, vest for)
 • Case studie med GPS data og et digital vejkort gemt i en objekt-relationel database

Tids / Temporale data

 • Temporale SQL data type, f.eks. period og interval
 • Transaktionstid versus validtid
 • Temporale data modeller herunder temporale nøgler
 • Coalescing af temporal data
 • Temporale join

Objekt-relationelle databaser (ORDBMS)

 • Forskelle til relationelle databaser
 • Basale bruger definerede typers og metoder
 • Designe og implementere simple stored procedures og triggers

De avancerede data typer er implementeret ved hjælp af de objekt-relationelle egenskaber så som komplekse datatyper og stored procedures. Derfor dækkes de basale dele af, hvorledes stored procedures anvendes.

Herefter ses i detaljer på de komplekse spatielle og temporale datatyper. Disse datatyper er understøttet af en lang række moderne ORDBMS'er. Spatielle og temporale data kan sættes samme til spatio-temporal data som gennemgås ved hjælp af et case studie i håndtering af GPS data.

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres i en kombination af seminarer og kommunikation via nettet.

Deltagerne skal i løbet af faget udarbejde et miniprojekt i grupper. Dette projekt skal omhandle de centrale emner fra faget. Miniprojektet skal være anvendelsesorienteret dvs. bruge de teknologier og teorier, der gennemgås. Det er ideelt, hvis miniprojektet er relateret til og relevant for deltagernes jobs.

Undervisningssproget på faget er dansk eller engelsk.

Eksamensform

Individuel, intern evaluering med udgangspunkt i en mundtlig fremlæggelse af projektrapporten for miniprojektet. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Prøven varer normalt en halv time.

Udbytte

Efter gennemførelse af faget kan deltagerne

 • forstå og anvende de basale spatielle (geodata) typer inklusive digitale vejkort,
 • forstå de mest udbredte geodata indekserings teknikker,
 • forstå og anvende spatiale operationer så som overlap, i nærheden af, inde i og spatiale joins,
 • forstå og anvende tidsdata (temporale data) på en struktureret facon,
 • forstå og anvende temporale nøgler, joins og coalescing,
 • forstå forskelle på relationelle databasesystemer og objekt-relationelle databasesystemer,
 • forstå og anvende spatio-temporale data (f.eks. GPS data),
 • forstå og anvende basale bruger-definerede datatyper,
 • forstå og anvende stored procedures til at implementere mindre stykker logik,
 • forstå og anvende triggers,
 • analysere datahåndteringsbehovet for en konkret problemstilling,
 • relatere den konkrete problemstilling til fagområdet,
 • designe en teknisk datahåndteringsløsning for en konkret problemstilling,
 • implementere løsninger med de relevante komplekse datatyper vha. førende værktøjer.

Seminardatoer

Fredag 08.01. 2021

Fredag 05.02.2021

Fredag 05.03.2021

Fredag 26.03.2021 (Eksamen)

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen kommer udgifter til litteratur på 500-1200 kr. pr. enkeltfag.

Alle enkeltfag på Databasedesign, Udvikling og Optimering

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Geo- og tidsdatabaser, enkeltfag fra Master i IT, linjen Softwarekonstruktion, fagpakken Databasedesign, -udvikling og -optimering

Varighed

 • Oktober 2020 - juni 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 7.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Fagpakken og enkeltfag er AFLYST i efteråret 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.