Master i IT, Softwarekonstruktion

Databaser for udviklere: Kompleks data og logik i databasen - Enkeltfag

På dette enkeltfag under Master i IT fagpakken "Databasedesign, udvikling og optimering" vil deltagerne beskæftige sig med

Objekt-relationelle databaser

 • Array og sæt som basale data typer
 • Komposite bruger definerede data typer
 • Nested tabeller (tabeller i tabeller)
 • LOB, CLOB og BLOB til f.eks. billeder, video og lyd gemt i databasen
 • Avancerede stored procedures og triggers

XML data

 • SQL/XML standarden
 • Relationelle data til XML
 • XML til relationelle data
 • DTD og XMLSchema
 • XPath, XQuery og relaterede XML teknologier

Tekst data

 • Tekst indeksering
 • Tekst søgning

Det ultimative mål med faget er, at flytte al data og logik over i et ORDBMS. Glem alt om C#, Python og Java, avanceret SQL er vejen frem!

Der arbejdes på dette fag videre med de avancerede datatyper, der kan gemmes direkte i et ORDBMS. Det er f.eks. at gemme data, der ikke er i første normal form. De datanære aspekter af at gemme og forespørge på XML i et ORDBMS dækkes i detaljer. Ligeledes gennemgås i detaljer, hvorledes løst strukturerede tekst dokumenter så som Word og Open-Office dokumenter kan gemmes og forespørges på i et ORDBMS.

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres i en kombination af seminarer og kommunikation via nettet.

Deltagerne skal i forløbet udarbejde et miniprojekt i grupper. Dette projekt skal omhandle de centrale emner fra faget. Miniprojektet skal være anvendelsesorienteret dvs. bruge de teknologier og teorier, der gennemgås. Det er ideelt, hvis miniprojektet er relateret til og relevant for deltagernes jobs.

Undervisningssproget på faget er dansk eller engelsk.

Eksamensform

Individuel, ekstern evaluering med udgangspunkt i en mundtlig fremlæggelse af projektrapporten for miniprojektet. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Prøven varer normalt en halv time.

Udbytte

Efter gennemførelse af faget skal deltagerne kunne

 • forstå og anvende de avancerede bruger-definerede data typer arrays, structs og nested-tabeller,
 • designe og implementere avanceret kode, der afvikles i databasen i form at bruger definerede typer,
 • forstå og anvende de datanære aspekter af XML dokumenter,
 • forstå og anvende mapning af relationel data til XML data,
 • forstå mapning af XML data til relationel data,
 • forstå og anvende basale DTD/XMLSchema data definitioner,
 • forstå og anvende basale XPath/XQuery forespørgsler,
 • forstå og anvende hvorledes ustruktureret tekst gemmes i et ORDBMS,
 • forstå og anvende hvorledes der forespørges på ustruktureret tekst,
 • forstå og vurdere forskelle på XML, tekst og relationel data,
 • forstå og anvende avancerede bruger-definerede data typer,
 • demonstrere kendskab til relevante teorier og metoder for den aktuelle problemstilling,
 • relatere den konkrete problemstilling til fagområdet,
 • analysere datahåndteringsbehovet for en konkret problemstilling,
 • evaluere forskellige teknologier i forhold til behovene og vælge den rette,
 • designe en teknisk datahåndteringsløsning for en konkret problemstilling,
 • implementere løsninger med de relevante komplekse datatyper vha. førende værktøjer.

Seminardatoer

Fredag 09.04. 2021

Fredag 07.05.2021

Fredag 04.06.2021

Fredag 25.06.2021 (Eksamen)

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen kommer udgifter til litteratur på 500-1200 kr. pr. enkeltfag.

Alle enkeltfag på Databasedesign, Udvikling og Optimering

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Databaser for udviklere: Kompleks data og logik i databasen, enkeltfag fra Master i IT, linjen Softwarekonstruktion, fagpakken Databasedesign, -udvikling og -optimering

Varighed

 • Oktober 2020 - juni 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 7.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Fagpakken og enkeltfag er AFLYST i efteråret 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.