Master i IT, Softwarekonstruktion

Databasemanagementsystemer - Enkeltfag

På dette enkeltfag under Master i IT fagpakken "Databasedesign, udvikling og optimering" vil deltagerne beskæftige sig med:

 • Den relationelle datamodel.
 • Databasedesign, herunder Entitets-Relations modellering (ER modellering).
 • Spørgesprog, herunder SQL.
 • Integritet, herunder begrebet nøgler.
 • Dataorganisering og indicering, herunder træ og hash datastrukturer.
 • Udførelse af forespørgsler, herunder optimering/tuning.
 • Transaktionshåndtering.

 

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres i en kombination af seminarer og kommunikation via nettet.

Deltagerne skal under forløbet udarbejde et miniprojekt i grupper. Dette projekt skal omhandle de centrale emner, der dækkes i faget.

Miniprojektet skal være anvendelsesorienteret dvs. bruge de teknologier og teorier, der bliver gennemgået. Det er ideelt, hvis miniprojektet er relateret til og relevant for deltagernes jobs.

Undervisningssproget på faget er engelsk.

Eksamensform

Individuel, intern evaluering med udgangspunkt i en mundtlig fremlæggelse af projektrapporten for miniprojektet. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Prøven varer normalt en halv time.

Udbytte

Efter gennemførelse af faget kan deltagerne

 • konstruere og vurdere et databasedesign via brug af relevante diagrammeringsteknikker,
 • konstruere og vurdere et databaseskema, der overholder relevante designkriterier,
 • konstruere og vurdere komplekse forespørgsler i relevante spørgesprog, herunder SQL,
 • konstruere transaktioner, der overholder relevante tekniske og forretningsmæssige kriterier,
 • forstå og vurdere den relationelle datamodel,
 • forstå den interne opbygning af et databasemanagementsystem (DBMS) ,
 • forstå og anvende basal forespørgselsoptimering (tuning),
 • forstå, hvorledes data repræsenteres fysisk i et DBMS,
 • forstå og vurdere de teorier, der vedrører korrekt transaktionsudførelse, herunder samtidighedskontrol og fejlhåndtering.

Seminardatoer

Fredag 02.10.2020

Fredag 30.10.2020

Fredag 27.11.2020

Fredag 18.12.2020 (Eksamen)

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen kommer udgifter til litteratur på 500-1200 kr. pr. enkeltfag.

Alle enkeltfag på Databasedesign, Udvikling og Optimering

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Databasemanagementsystemer, enkeltfag fra Master i IT, linjen Softwarekonstruktion, fagpakken Databasedesign, -udvikling og -optimering

Varighed

 • Oktober 2020 - juni 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 7.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Fagpakken og enkeltfag er AFLYST i efteråret 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.