AAU logo

Master i IT, Softwarekonstruktion

Indhold

Databaser har en stærk tendens til at forblive i drift i mange flere år end først planlagt. Herudover tilgås en database ofte fra en lang række softwaresystemer.  Det er derfor væsentligt, at designet af en database er godt fra begyndelsen. Et godt design skaber grundlaget for, at en database kan afvikle forespørgsler effektivt, og at databasen kan vedligeholdes, uden at softwaresystemerne, der benytter databasen, skal omskrives.

Relationelle database management systemer (RDBMS'er) er grundlaget for langt de fleste databaser i dag. Disse systemer er skræddersyet til at håndtere basale datatyper som strenge, tal og datoer. Mange softwaresystemer har brug for mere avancerede datatyper til f.eks. geodata, som det kendes fra Google Maps og Microsoft Virtual Earth. De avancerede datatyper er derfor blevet tilføjet til en række RDBMS'er. Brugen af de avancerede datatyper gør det muligt at flytte logik (programkode) ind i selve DBMS'en i form af såkaldte stored procedures.

Fagpakken dækker:

  • Design af relationelle databaser, således at disse let kan vedligeholdes.
  • Grundlæggende og avancerede forespørgsler med et specielt fokus på SQL.
  • Optimering af forespørgsler, herunder fysisk database design såsom indeksstrukturer og brug af disse.
  • Design og implementation af stored procedures og triggers.
  • Design og brug af avancerede datatyper i et objekt-relationelt databasemanagementsystem (ORDBMS). Herunder datatyper til XML dokumenter, geodata, tidsdata (temporal data) samt bruger-definerede data.