AAU logo

Master i IT, Softwarekonstruktion

Adgangskrav

Diplomuddannelse i softwarekonstruktion, bacheloruddannelse i datalogi, ikt-ingeniøruddannelse eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge om optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger

Deltagerne bør være gode til engelsk, da undervisningssproget er engelsk.

Undervisningen er tilrettelagt efter, at deltagerne har et grundlæggende kendskab til algoritmer og datastrukturer samt har fortrolighed med et programmeringssprog såsom C, VB, Java, C#, Pascal, Perl, PHP eller Python.

Desuden er det en fordel at have erfaring med selvstændig installation og brug af større tekniske programpakker.

Deltagelse på andet enkeltfag forudsætter kompetencer svarende til dem, man får ved gennemførelse af fagpakkens første enkeltfag.
Deltagelse på tredje enkeltfag forudsætter kompetencer svarende til dem, man får ved gennemførelse af fagpakkens to første enkeltfag.

Deltagere fra den tidligere udbudte fagpakke "Databaseteknologi - effektiv håndtering af store datamængder", kan opnå merit for 1. enkeltfag, hvis de har gennemført enkeltfaget "Databasemanagementsystemer", og for 3. enkeltfag, hvis de har lavet projekt inden for operationelle databaser.