AAU logo

Master i IT, Softwarekonstruktion

Undervisning

Undervisningen består af tre seminardage pr. enkeltfag med kombinerede forelæsninger og øvelsessessioner (både med brug af computer og blyant og papir).

Mellem seminarerne læser deltagerne faglitteratur og laver øvelser/opgaver. Desuden udarbejder de i grupper et miniprojekt til en realistisk problemstilling.

Deltagerne skal regne med ca. 30 timers arbejde i forbindelse med hvert seminar.