AAU logo

Master i IT, Softwarekonstruktion

Data warehousing og OLAP - Enkeltfag

Dette enkeltfag under fagpakken "Business Intelligence: Analyse af store databaser" dækker emnerne grundlæggende data warehousing, multidimensionelle databaser og OLAP.

Målet er, at deltagerne opnår viden om og praktisk erfaring med anvendelser af data warehousing og On-Line Analytical Processing (OLAP), og at de får et dybt kendskab til teknologierne og bliver i stand til at designe og udvikle komplette data warehouse-/OLAP-løsninger.

Udbytte

Viden:

Deltagerne opnår viden om teorier, metoder, teknikker og værktøjer inden for følgende områder:

Data Warehousing, herunder

 • Integration af mange datakilder.
 • Data warehouse arkitektur.
 • Opbygning af et data warehouse: Extract, Transform, Load (ETL).
 • Data warehouse værktøjer.

Multidimensionelle databaser, herunder

 • Grundlæggende multidimensionel modellering.
 • Håndtering af ændringer i dimensioner.

On-line Analytical Processing (OLAP), herunder

 • OLAP queries.
 • OLAP implementation: ROLAP/MOLAP/HOLAP.
 • OLAP værktøjer.
 • Design og brug af slutbrugerapplikationer.

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til de teoretiske emner.

Færdigheder:

Deltagerne skal efter at have gennemført enkeltfaget kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger i praksis. De skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag, og de skal kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af faget er i stand til at:

 • designe et data warehouse ved hjælp af grundlæggende multidimensionel modellering,
 • implementere data warehouse designet ved hjælp af såvel relationel (ROLAP) som multidimensional (MOLAP) teknologier,
 • integrere data fra flere forskellige databaser,
 • designe og implementere programmel til opbygning af data warehouse (ETL),
 • analysere data warehouset ved hjælp af On-Line Analytical Processing (OLAP) værktøjer.

Kompetencer:

Deltagerne skal gennem enkeltfaget opnå kompetencer til at træffe informerede valg omkring data warehouse-arkitektur, grundlæggende data warehouse-modellering og teknikker til dataintegration.

Seminardatoer og eksamen

 • 12/4
 • 3/5
 • 24/5
 • Eksamen: 20-21/6

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen kommer udgifter til litteratur på 500-1200 kr. pr. enkeltfag.

Alle enkeltfag på Business Intelligence

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Data warehousing og OLAP, enkeltfag fra Master i IT, linjen Softwarekonstruktion, fagpakken Business intelligence: Analyse af store databaser

Varighed

 • 1. april 2019 - 31.december 2019

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 6.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. februar 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.