AAU logo

Master i IT, Softwarekonstruktion

Data mining: Vidensopdagelse i store databaser - Enkeltfag

Dette enkeltfag under fagpakken "Business Intelligence: Analyse af store databaser" dækker grundlæggende data mining.

Målet med enkeltfaget er, at deltagerne opnår viden om og praktisk erfaring med anvendelser af grundlæggende data mining. De får et dybt kendskab til teknologierne og bliver i stand til at forberede data til data mining (præprocessering) og benytte en række data mining metoder.

Udbytte

Viden:

Deltagerne skal opnå viden om teorier, metoder, teknikker og værktøjer inden for følgende områder:

Vidensopdagelse i databaser, inkl. præprocessering.
Fundamentale data mining metoder, herunder

 • Associeringsregler (association rules), finder f.eks. samkøbsmønstre.
 • Sekventielle mønstre (sequential patterns), finder f.eks. mønstre over tid.
 • Gruppering af dataobjekter (clustering), finder f.eks. kundegrupper.

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til de teoretiske emner.

Færdigheder:

Deltagerne skal efter at have gennemført enkeltfaget kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger i praksis. De skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag, og de skal kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af faget er i stand til at:

 • forstå og anvende en række data mining metoder til vidensopdagelse i store databaser,
 • forstå og sammenligne algoritmerne bag forskellige data mining metoder.

Kompetencer:

Gennem enkeltfaget skal deltagerne opnå kompetencer til at vælge den rigtige type data mining metode til en given problemstilling, at parametrisere data mining algoritmer til et givent datasæt og at analysere data mining resultater.

Seminardatoer og eksamen

 • 23/8
 • 13/9
 • 4/10
 • Eksamen 24-25/10

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen kommer udgifter til litteratur på 500-1200 kr. pr. enkeltfag.

Alle enkeltfag på Business Intelligence

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Data mining: Vidensopdagelse i store databaser, enkeltfag fra Master i IT, linjen Softwarekonstruktion, fagpakken Business intelligence: Analyse af store databaser

Varighed

 • 1. april 2019 - 31.december 2019

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 6.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. februar 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.