AAU logo

Master i IT, Softwarekonstruktion

Avanceret business intelligence - Enkeltfag

Dette enkeltfag under fagpakken "Business Intelligence: Analyse af store databaser" dækker avancerede Business Intelligence-emner i forlængelse af de to foregående enkeltfag.

Målet er, at deltagerne opnår viden om og praktisk erfaring med anvendelser af avanceret Business Intelligence. Dette inkluderer f.eks. avanceret multidimensionel modellering og avanceret data mining. Deltagerne får et dybt kendskab til teknologierne og bliver i stand til at designe og udvikle komplette, avancerede BI-løsninger.

Udbytte

Viden:

Deltagerne skal opnå viden om teorier, metoder, teknikker og værktøjer inden for følgende områder:

Avanceret data warehousing og multidimensionelle databaser, herunder

 • Avanceret multidimensionel modellering.
 • Alternativer til multidimensionel modellering som f.eks. data vault modellering.
 • Brug af aggregater til performanceoptimering.
 • Indeksering af multidimensionelle databaser, herunder bitmap indexes.
 • Nye trends i data warehousing, som f.eks. near-real-time data warehousing eller cloud-teknologier i forbindelse med data warehousing.

Avancerede data mining metoder, herunder

 • Multimedie mining.
 • Mining af højdimensionelle data, f.eks. subspace clustering.
 • Outlier detection.
 • Tekst mining.
 • Web mining.

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til de teoretiske emner.

Færdigheder:

Deltagerne skal efter at have gennemført enkeltfaget kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger i praksis. De skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag, og de skal kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af fagpakken er i stand til at:

 • designe et data warehouse ved brug af avancerede modelleringsteknikker,
 • implementere et avanceret DW/OLAP-system,
 • optimere performance i data warehouset,
 • udvælge og forberede data til avanceret data mining (avanceret præprocessering),
 • forstå og anvende en række avancerede data mining metoder,
 • forstå og sammenligne algoritmerne bag forskellige avancerede data mining metoder.

Kompetencer:

Gennem enkeltfaget skal deltagerne opnå kompetencer til at:

 • træffe informerede valg omkring avancerede data warehousingteknikker,
 • vælge den rigtige type data mining metode til en given avanceret problemstilling, at parametrisere avancerede data mining algoritmer til et givent datasæt og at analysere avancerede data mining resultater,
 • designe og udvikle et komplet business intelligence system for en kompleks, realistisk problemstilling.

Seminardatoer og eksamen

 • 1/11
 • 15/11
 • 29/11
 • Eksamen 19-20/12

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen kommer udgifter til litteratur på 500-1200 kr. pr. enkeltfag.

Alle enkeltfag på Business Intelligence

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Avanceret business intelligence, enkeltfag fra Master i IT, linjen Softwarekonstruktion, fagpakken Business intelligence: Analyse af store databaser

Varighed

 • 1. april 2019 - 31.december 2019

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 6.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. februar 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.