Testimonials

Mal Nygaard: Fagpakken er højaktuel set i lyset af covid-19, hvor alle organisationer er gået online

Mal Nygaard: Fagpakken er højaktuel set i lyset af covid-19, hvor alle organisationer er gået online

Fagpakken i 'Online ledelse, samarbejde og læring' skulle vise sig at være en højaktuel fagpakke, set i lyset af COVID-19 situationen i Danmark og resten af verden. Mal Nygaard arbejder som It-forretningspartner hos Evida i Viborg (tidl. HMN GasNet) har fået redskaber til at agere i den nye online virkelighed.

At forstå spillereglerne i online tilstedeværelse kræver en særlig form for opmærksomhed og indsigt i adfærd

Fagpakkens fokus på læring og fællesskaber gav mig solid viden om, hvordan jeg bedst kan planlægge mit online samarbejde med kolleger og eksterne partnere. Vi er vant til ved fysiske møder at kunne afkode kropssproget, tonen i stemmen, de små men umærkelige tegn fra omgivelserne, som giver os et vink om, hvordan vores fremtoning modtages. Men når møderne foregår online, er det anderledes. Online tilstedeværelse er kun en del af online ledelse. Disciplinen kræver nemlig en ekstra indsats og justering af den måde, vi agerer på ved fysisk tilstedeværelse. Der er brug for en særlig form for opmærksomhed og indsigt i adfærd.

Kendskab til nyeste undersøgelser og studier om online ledelse gav mig også indsigt i, hvordan disciplinen gribes an og udvikles i hele verden. Hvordan forskellige erfaringer kan understøtte mine egne overvejelser, mens jeg forbereder mig til online møder  - både som mødeleder, men også som deltager.    
 

Udvikling af faglie fællesskaber

Vi fik undervisning i relevante forskningsmetoder samt teorier om læring og samarbejde, hvilket skabte en bred referenceramme for mit virke som It-forretningspartner. Min succes i jobbet er i høj grad afhængig af, at jeg forstår, hvordan jeg bedst understøtter forretningen i at opbygge og vedligeholde faglige fællesskaber. For det er i fællesskaber, at vi udvikler de bedste løsninger, lærer nyt og viderebringer viden til nye medlemmer.

Mal Nygaard, gennemførte Online ledelse, samarbejde og Læring i 2019