Master i IT, Organisation

MÅLGRUPPE

Fagpakken 'Online ledelse, samarbejde og læring' henvender sig til ledere, mellemledere og medarbejdere, der arbejder med digital drift og udvikling, fx i en it-afdeling, it-support eller lignende på tværs af afstande.

Det kan også være medarbejdere med it-faglige baggrunde og arbejdsopgaver, men som er placeret i et tvær-disciplinært team, som samarbejder eller har til opgave at lede, undervise eller være mentor i relation til for eksempel outsourcede opgaver.

Udbytte

Gennem fagpakken skal deltagerne opnå viden om teorier, metoder og teknikker inden for følgende områder:

 • Viden om forskellige teorier om lokale og globale organisationer og kendskab til stakeholder-analyser og virksomhedskultur set i perspektivet af online it-ledelse, samarbejde og læring.

 • Kendskab til teorier, der beskriver interkulturelle udfordringer, både i relation til multinationale, nationale og lokale relationer. 

 • Kendskab til, hvordan organisationer kan betragtes fra fire dimensioner, nemlig individ, gruppe, organisation og mellem organisationer, og hvordan disse dimensioner påvirker online-lederen, samarbejdet og læringen. 

 • Viden om forskellige teorier om lederskab (og særligt it-lederskab), samarbejde, læring, og kendskab til, hvordan online ledelse kan forstås ud fra disse teorier med særligt fokus på lederens rolle og udfordringer, f.eks. at skabe tillid online.

 • Viden om sammenhænge mellem teori om ledelse og konkrete udfordringer i online ledelse, herunder kulturelle forskelle, og hvordan de relaterer sig til it-afdelingens udfordringer og muligheder og til samarbejde og læring mellem it-medarbejderne. 

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse teoretiske emner.


Færdigheder

Deltagerne skal efter at have gennemført fagpakken kunne anvende teorier, metoder og modeller om online ledelse, samarbejde og læring til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger fra praksis. De skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag.

Det forventes, at deltagerne efter gennemførelse af fagpakken er i stand til at:

 • udvikle og afprøve forskellige former for online ledelse, samarbejde og læring med udgangspunkt i modeller og teorier fra feltet, og særligt i relation til it-afdelingers drift, implementerings- og udviklingsopgaver, 

 • forstå eget kulturelle udgangspunkt i mødet med medarbejdere med andre kulturelle udgangspunkter,

 • facilitere online møder i de fire organisatoriske dimensioner,

 • analysere og vurdere potentialer og konsekvenser af social software, når den bliver brugt til online ledelse, samarbejde og læring, lede og kommunikere it-udviklings- og forandringsprocesser, der indebærer online ledelse, samarbejde og læring. 

 

Kompetencer

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af fagpakken er i stand til at:

 • reflektere over og udvikle egen praksis i online ledelse, samarbejde og læring, 

 • påtage sig ansvar for at styre udvikling og implementering af online ledelse i egen organisation eller interesseområde, med særlige kompetencer inden for it-afdelingens områder af udvikling, implementering og drift,

 • analysere og håndtere udfordringer i online ledelse i egen organisation eller interesseområde.