AAU logo

Master i IT, Organisation

Online ledelse, samarbejde og læring

Online ledelse, samarbejde og læring

Den ny teknologi har muliggjort online samarbejdsformer, som sparer os tid og rejseomkostninger, og det skåner samtidigt miljøet, også når afstande er små. Til gengæld kan online arbejde udfordre på andre områder, eksempelvis i forhold til at få et godt socialt sammenhold eller når teknikken bare driller. Med fokus på digitale og distribuerede samarbejdsformer, kommunikation og kulturelle aspekter, stiller denne fagpakke skarpt på, hvordan it kan understøtte online-ledelse og online-samarbejde – både i en multinational, national og lokal kontekst.

næste studiestart februar 2021

Der er studiestart næste gang den til februar 2021. Ansøgningsfristen er 1. december 2020. Du er altid velkommen til at kontakte studiesekretær Maj-Britt Skovhus, hvis du har spørgsmål til fagpakken. Skriv til msko@hum.aau.dk - eller ring på 9940 3064.
 

Målgruppe

Ansatte (ledere, mellemledere og medarbejdere), der arbejder med digital drift og udvikling, som fx i en it-afdeling, it-support eller lignende på tværs af afstande.

Det kan også være medarbejdere med it-faglige baggrunde og arbejdsopgaver, men som er placeret i et tværdisciplinært team, som samarbejder eller har til opgave at lede, undervise, være mentor i relation til fx outsourcede opgaver.


Indhold

Fagpakken Online ledelse, samarbejde og læring sætter dig blandt andet i stand til, at:

 • udvikle og afprøve forskellige former for online ledelse, samarbejde og læring med udgangspunkt i modeller og teorier fra feltet, og særligt i relation til it-faglige drift, implementerings- og udviklingsopgaver
   
 • forstå eget kulturelle udgangspunkt i mødet med medarbejdere med andre kulturelle udgangspunkter,
   
 • analysere og vurdere potentialer og konsekvenser af social software, når den bliver brugt til online ledelse, samarbejde og læring.

Fagpakken Online ledelse, samarbejde og læring har fokus på it-strategiske, it-organisatoriske og it-undervisningsopgaver opgaver i forhold til både udvikling, implementering og drift. På fagpakken får du teorier, metoder og modeller, så du bliver i stand til at identificere, analysere, kommunikere, vurdere og komme med forslag til konkrete problemstillinger inden for online ledelse, samarbejde og læring. I undervisningen vil der være fokus på emner som: udfordringer i online ledelse, videndeling, organisatorisk læring, organisatorisk omstilling, virksomhedskultur og it-forandrings- og udviklingsprocesser.

Enkeltfag eller en fuld Master i it

Online ledelse, samarbejde og læring er en selvstændig fagpakke på Masteruddannelsen i it, linjen i organisation. Den kan gennemføres som et enkeltstående forløb, eller du kan lade den indgå i en fuld Master i it.
 

Professor Rikke Ørngreen fortæller her om fagpakken

- Jeg ser virkelig frem til at kickstarte denne fagpakke. Fagligheden rundt om Online ledelse, samarbejde og læring er lige ind i mit hovedforskningsemne, som jeg arbejder meget praktisk og designorienteret med. 

- Det er samtidig en mulighed for at støtte op om en mere bærdygtig agenda, for offentlige organisationer og virksomheder, der arbejder på multi-lokationer, fx hvis en it-afdeling skal servicere og indgå i udviklingsprojekter på tværs af organisationens afdelinger. Målet er at arbejde med kvalitet i online ledelse, samarbejde og læring og at identificere, hvor, hvornår og hvordan det er meningsfuldt, så man får et holdbart arbejdsformat og arbejdsliv for både ledere og medarbejdere, samt kvalitet og bæredygtighed i et mere bredt organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv.

- En del af undervisningen finder sted online, så deltagerne får mulighed for at øve sig på at samarbejde og kommunikere online. Desuden vil deltagerne bidrage til at minimere undervisningens miljøpåvirkninger, udtaler Rikke Ørngreen.

RIKKE ØRNGREEN
Professor ved Aalborg Universitet

Fagansvarlig for fagpakken Online ledelse, samarbejde og læring
 

om fagpakken

Fagpakken 'Online ledelse, samarbejde og læring' er en fagpakke på linjen Organisation under Master i IT, som udbydes i samarbejde med It-vest. Fagpakken kan læses selvstændigt, eller den kan indgå i en Master i IT.

Bemærk, at denne fagpakke ikke består af tre enkeltfag (i modsætning til de fleste andre fagpakker). Der er derimod tale om et samlet studieforløb, der løber over et semester. Vægtningen af fagpakken er 15 ECTS-point.

læs mere

Fakta

Online ledelse, samarbejde og læring, fagpakke fra Master i IT, linjen Organisation

Varighed

 • Februar 2021 - juni 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 15

Pris

Ansøgningsfrist

 • 15. november 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.