Fagpakke - Master i IT, Organisation

Online ledelse, samarbejde og læring

Udviklingen inden for online arbejdsformer har inden for den seneste tid sikret sig en plads i den digitale fremtid. Dette er sket i takt med en øget interesse i mere agile, effektive og ikke mindst klimavenlige måder at organisere, kvalificere og udføre arbejdet på.

Søg optagelse

Fagpakke - Master i IT, Organisation

Online ledelse, samarbejde og læring

Udviklingen inden for online arbejdsformer har inden for den seneste tid sikret sig en plads i den digitale fremtid. Dette er sket i takt med en øget interesse i mere agile, effektive og ikke mindst klimavenlige måder at organisere, kvalificere og udføre arbejdet på.

Søg optagelse

Fakta

Online ledelse, samarbejde og læring, fagpakke fra Master i IT, linjen Organisation
Sted
Aalborg
Pris
24.000 kr.
En del af Master i IT, Organisation
Læs om masteruddannelsen
Varighed
Februar 2023 - juni 2023
ECTS
15
Ansøgningsfrist
1. december 2022 (muligt at søge fra primo sept.)

Alle virksomheder og organisationer omlægger i disse år en stor del af deres aktiviteter til online.  Online tilstedeværelsen kræver viden og indsigt, da det er en anderledes disciplin, end når møder, ledelse og samarbejde finder sted i den fysiske verden. Det er vigtigt at lægge strategier for dette arbejde samt styrke den organisatoriske kapacitet på online området.

At arbejde online kan udfordre os på mange måder, eksempelvis i forhold til at få et godt socialt sammenhold eller når teknikken bare driller. Undervisningen på fagpakken sætter fokus på digitale og distribuerede samarbejdsformer samt kommunikation og kulturelle aspekter. Du får viden om, hvordan it kan understøtte din virksomheds online-ledelse og online-samarbejde – både i en multinational, national og lokal kontekst.

Fagpakken giver dig solide kompetencer, så du bliver i stand til at identificere, analysere, kommunikere, vurdere og komme med forslag til konkrete problemstillinger inden for online ledelse, samarbejde og læring. På uddannelsen tager du udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra din virksomhed, og du bliver i stand til at:

 • Udvikle og afprøve forskellige former for online ledelse, samarbejde og læring med udgangspunkt i modeller og teorier fra feltet, og særligt i relation til it-faglig drift og implementerings- og udviklingsopgaver
 • Forstå eget kulturelle udgangspunkt i mødet med medarbejdere med andre kulturelle udgangspunkter
 • Analysere og vurdere potentialer og konsekvenser af social software, når den bliver brugt til online ledelse, samarbejde og læring.

Omkostninger i forbindelse med uddannelsen

Kontakt og studievejledning

Online ledelse, samarbejde og læring kan fungere som 'brobygningsfagpakke'

Hvis du er datamatiker og ønsker at blive optaget på Masteruddannelsen i it, linjen i organisation, skal du indgå en individuel aftale om brobygning, der passer til din erfaring, dine kompetencer og dine mål med uddannelsen.

Aftalen (i alt 30 ECTS) kan omfatte to fagpakker fra masteruddannelsen, hvoraf den ene skal være Kvalitativ analyse af it og organisation.

Denne fagpakke i Online ledelse kan indgå som den anden af de to fagpakker, der tilsammen udgør 'brobygning' til Master i it, linjen i organisation.

Bemærk, at når man søger om brobygning, så gøres det på baggrund af en individuel vurdering, som foretages af det universitet, hvor der søges om optagelse. 

Læs mere om brobygning på hjemmesiden for It-vest

Fagpakken i 'Online ledelse, samarbejde og læring' skulle vise sig at være en højaktuel fagpakke, set i lyset af COVID-19 situationen i Danmark og resten af verden. Kendskab til nyeste undersøgelser og studier omkring online ledelse gør, at jeg føler mig klædt bedre på til at agere i den nye online virkelighed.

Mal Nygaard, It-forretningspartner hos Evida i Viborg

Enkeltfag eller en fuld Masteruddannelse i it

Online ledelse, samarbejde og læring er en selvstændig fagpakke på Masteruddannelsen i it, linjen i organisation. Den kan gennemføres som et enkeltstående forløb, eller du kan lade den indgå i en fuld Master i it.

Bemærk, at denne fagpakke ikke består af tre enkeltfag (i modsætning til de fleste andre fagpakker). Der er derimod tale om et samlet studieforløb, der løber over et semester. Vægtningen af fagpakken er 15 ECTS-point.

Opkvalificering af metode-kompetencer samt brobygning

Fagpakken kan desuden fungere som en såkaldt brobygningsfagpakke, idet der i undervisningen lægges særlig vægt på videnskabelig metode. Det gør denne fagpakke særligt velegnet til særlig to målgrupper:

 • personer, der ønsker at styrke deres metode-kompetencer
 • personer, der ikke til fulde opfylder adgangskravet, men som er interesseret i et 'brobygningsforløb' med henblik på at kvalificere sig til optag på Master i it, linjen i organisation.

Se mere på It-vest hjemmeside: https://master-it-vest.dk/om-master-i-it/optagelse/for-datamatikere/

Målgruppe og udbytte

Indhold

Teknologien understøtter en række online samarbejdsformer, som muliggør fælles koordinering og opgaveløsning på tværs af tid og rum. Det sparer samtidig tid og penge til rejser, og tilgodeser miljøhensyn, men det udfordrer til gengæld på mange andre måder.

Fagpakken 'Online ledelse, samarbejde og læring' har fokus på samarbejdsformer, kommunikation og kulturelle aspekter i henhold til menneskelige og teknologiske muligheder. Den stiller skarpt på, hvordan it kan understøtte it-ledere og it-medarbejdere i forhold til at lede, samarbejde og videndele online for at opnå effektive og værdiskabende processer.

Der er fokus på online distanceledelse og samarbejde både i forbindelse med it-strategiske og it-ledelses opgaver i forhold til læring og udvikling, implementering og drift.

Opbygningen af fagpakken

Fagpakken er bygget op af tre temaer:

Fagpakken er bygget op af tre temaer:

 • Den globale organisation og facilitering af virtuelt samarbejde og læring
 • Online ledelse og kulturskabelse på tværs af organisatoriske lokale og nationale skel
 • Produktive spændinger i online ledelse, samarbejde og læring.

De to første temaer giver teoretisk indføring i fagpakkens emner. I det tredje tema skal deltagerne anvende teorierne i praksis i forhold til egen organisation eller interesseområde og herunder skabe ny viden inden for det valgte område.

På tværs af disse temaer vil der være et gennemgående metodisk fokus, hvor særligt digitale tilgange til at undersøge, analysere og udvikle rammerne for online ledelse, samarbejde og læring er i centrum.

Undervisning

Undervisere

 • Rikke Ørngreen

  Rikke arbejder med at undersøge og udvikle it-baserede processer, der støtter læring, videndeling, kreativitet og refleksion. Hendes fokus er ofte anvendelsesorienteret, hvor hun udvikler metoder, processer og værktøjer, der understøtter design, implementering og evaluering af lærings- og vidensopbyggende processer samt organisatorisk forandring.

  Professor i IT og LæringsDesign (ILD-gruppen), viceinstitutleder for forskning

 • Dorina Gnauer

  Dorinas forskning omfatter it-pædagogiske og designmæssige overvejelser med henblik på at fremme læringens kvalitet, herunder fremme evnen til kreativ problemløsning og integration af ny viden og kvalifikationer i arbejdet.

  Underviser og fagansvarlig, mastergrad i IT og læring samt en ErhvervsPh.D i organisatoriske læreprocesser

 • Birgitte Henningsen

  Birgitte underviser på kandidatuddannelser med fokus på læring, teknologi og organisationsudvikling og har indgået i forskellige forskningsprojekter siden 2014. Birgitte fokuserer på metodeudvikling med henblik på refleksion og stilladsering af forskellige former for undersøgelse gennem arbejdet med fortællinger og designbaserede tilgange.

  Ph.d-stipendiat, tilknyttet grupperne ILD-lab: It og læringsdesign og Forskningscenter for Video

Adgangskrav og optagelse