Spring til indhold

Fagpakke - Master i IT, Organisation

Online ledelse, samarbejde og læring

Udviklingen inden for online arbejdsformer har inden for de senere år sikret sig en plads i den digitale fremtid. Dette skifte sker som følge af en øget interesse grundet covid-19 og ikke mindst ud fra et ønske om mere klimavenlige måder at organisere, kvalificere og udføre arbejdet på.

Søg optagelse

Fagpakke - Master i IT, Organisation

Online ledelse, samarbejde og læring

Udviklingen inden for online arbejdsformer har inden for de senere år sikret sig en plads i den digitale fremtid. Dette skifte sker som følge af en øget interesse grundet covid-19 og ikke mindst ud fra et ønske om mere klimavenlige måder at organisere, kvalificere og udføre arbejdet på.

Søg optagelse

Fakta

Online ledelse, samarbejde og læring, fagpakke fra Master i IT, linjen Organisation
Sted
Aalborg
Pris
24.000 kr.
En del af Master i IT, Organisation
Læs om masteruddannelsen
Varighed
Februar 2023 - juni 2023
ECTS
15
Ansøgningsfrist
Fagpakken er desværre AFLYST i foråret 2023

Online tilstedeværelsen kræver viden og indsigt

Mange ansatte i it-branchen skal i dag lede samarbejde eller gennemføre læringsaktiviteter online sammen med kolleger på andre lokaliteter, med samarbejdspartnere i andre organisationer, med udenlandske partnere osv. Denne online tilstedeværelse kræver viden og indsigt, da det er en anderledes disciplin, end når samarbejde, ledelse og læringsaktiviteter finder sted i den fysiske verden. Det er vigtigt at lægge strategier for dette arbejde samt styrke de organisatoriske kompetencer på online-området. 

At arbejde online giver os nye udfordringer

At arbejde online kan udfordre os på mange måder, eksempelvis i forhold til at få et socialt sammenhold, skabe engagement, når medarbejdere skal indgå i online efter-/videreuddannelsesforløb, eller når teams skal ledes og samarbejde på tværs af lokationer. 

Du får kompetencer inden for online ledelse, samarbejde og læring

Fagpakken giver dig som studerende indsigt og kompetencer inden for online ledelse, samarbejde og læring, og du får erfaring med digitale empiriindsamlings-, analyse- og designmetoder. Du bliver i stand til at identificere, analysere, kommunikere, vurdere og komme med forslag til konkrete problemstillinger inden for online ledelse, samarbejde og læring. På uddannelsen vil du tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger og praksisudfordringer fra din virksomhed eller organisation.

  • Du vil få masser af ny viden, og du kommer rent praktisk til at arbejde med digitale og distribuerede samarbejdsformer, kommunikation og kulturelle aspekter. 
  • Du får viden om, hvordan it kan understøtte såvel den 'online it-leder' som it-medarbejderen i forbindelse med online samarbejde, videndeling og læring. Dette for at opnå effektive og værdiskabende processer.
  • På uddannelsen skabes et rum for i teori og praksis at undersøge, hvad det vil sige at organisere samarbejde og læring online. Der er fokus på it-strategiske og it-organisatoriske opgaver både i forhold til udvikling, implementering og drift.
Fagpakken i 'Online ledelse, samarbejde og læring' skulle vise sig at være en højaktuel fagpakke, set i lyset af COVID-19 situationen i Danmark og resten af verden. Kendskab til nyeste undersøgelser og studier omkring online ledelse gør, at jeg føler mig klædt bedre på til at agere i den nye online virkelighed.

Mal Nygaard, It-forretningspartner hos Evida i Viborg

Online ledelse, samarbejde og læring kan fungere som 'brobygningsfagpakke'

Hvis du er datamatiker og ønsker at blive optaget på Masteruddannelsen i it, linjen i organisation, skal du indgå en individuel aftale om brobygning, der passer til din erfaring, dine kompetencer og dine mål med uddannelsen.

Aftalen (i alt 30 ECTS) kan omfatte to fagpakker fra masteruddannelsen, hvoraf den ene skal være Kvalitativ analyse af it og organisation.

Denne fagpakke i Online ledelse kan indgå som den anden af de to fagpakker, der tilsammen udgør 'brobygning' til Master i it, linjen i organisation.

Bemærk, at når man søger om brobygning, så gøres det på baggrund af en individuel vurdering, som foretages af det universitet, hvor der søges om optagelse. 

Læs mere om brobygning på hjemmesiden for It-vest

Enkeltfag eller en fuld Masteruddannelse i it

Online ledelse, samarbejde og læring er en selvstændig fagpakke på Masteruddannelsen i it, linjen i organisation. Den kan gennemføres som et enkeltstående forløb, eller du kan lade den indgå i en fuld Master i it.

Bemærk, at denne fagpakke ikke består af tre enkeltfag (i modsætning til de fleste andre fagpakker). Der er derimod tale om et samlet studieforløb, der løber over et semester. Vægtningen af fagpakken er 15 ECTS-point.

Omkostninger i forbindelse med uddannelsen

Kontakt og studievejledning

Målgruppe og udbytte

Fagligt indhold

Teknologien understøtter en række online samarbejdsformer, som muliggør fælles koordinering og opgaveløsning på tværs af tid og rum. Det sparer samtidig tid og penge til rejser, og tilgodeser miljøhensyn, men det udfordrer til gengæld på mange andre måder.

Fagpakken 'Online ledelse, samarbejde og læring' har fokus på samarbejdsformer, kommunikation og kulturelle aspekter i henhold til menneskelige og teknologiske muligheder. Den stiller skarpt på, hvordan it kan understøtte it-ledere og it-medarbejdere i forhold til at lede, samarbejde og videndele online for at opnå effektive og værdiskabende processer.

Der er fokus på online distanceledelse og samarbejde både i forbindelse med it-strategiske og it-ledelses opgaver i forhold til læring og udvikling, implementering og drift.

Undervisning

Adgangskrav og optagelse