AAU logo

Master i IT, Organisation

Undervisning

Undervisningsform:

Dialog og workshops via enkelte seminarer kombineret med online-aktiviteter. Deltagerne skal blandt andet udføre logbogsnotater og udarbejde projektrapporter og produkt.