AAU logo

Master i IT, Organisation

Målgruppe

IT-medarbejdere, IT-konsulenter og HR-medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at komme til at arbejde med IT-støttet kompetenceudvikling og uddannelse af medarbejdere. Det kan være inden for brugertræning af medarbejdere i forbindelse med indførelse af nye IT-systemer eller i forbindelse med forandring af arbejdsprocesser understøttet af IT.

Udbytte

Viden:
Deltagerne i fagpakken opnår viden om teorier, metoder og teknikker inden for:

 • IT-kompetenceudviklingstilgange og deres underliggende læringsparadigmer
 • Individuelle og kollaborative e-læringsprocesser
 • Organisatoriske og kognitive arbejdsanalyser og opgaveanalyser til identifikation af læringsdesignets behov, ved egen-udvikling eller via tredje part
 • Brugercentreret design, dvs. tilgange, der tager afsæt i at forstå brugernes behov som udgangspunkt for tilrettelæggelse og design af forløb og tilgange
 • Design, implementering, koordinering og evaluering af IT-brugertrænings- og IT-uddannelsesforløb med særligt fokus på forankring af projekter i organisationen.

Færdigheder:
Deltagerne vil opnå færdigheder i at kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte vidensområder til at:

 • Identificere, analysere og vurdere konkrete udfordringer og potentialer i relation til IT-uddannelse og brugertræning, herunder at kunne komme med alternative forslag til løsninger, der retter sig mod forskellige medarbejdergrupper, og argumentere for valg
 • Vurdere uddannelsesbehov i forbindelse med projekter, der implementerer IT-systemer eller nye digitale redskaber, med fokus på organisationens og medarbejdernes) behov
 • Udarbejde kravspecifikationer og forslag til læringsdesign
 • Håndtere implementering, lægge planer for, formidle og køre uddannelsesforløb samt forholde sig proaktivt til nødvendige justeringer i set-up baseret på forskellige typer af summariske og formative evalueringsformer
 • Deltage rådgivende ved medarbejder- og gruppeudviklingssamtaler og resultatkontrakter set i relation til individuelle IT-uddannelsesbehov og behov for IT-brugertræning som led i karriere- og kompetenceudviklingsstrategier.

Kompetencer:
Deltagerne vil opnå kompetencer til at kunne anvende teorier og metoder tilpasset de udfordringer, som eksisterer i egen organisation, og vil kunne forholde sig til at handle i de komplekse problemstillinger, som et tværfagligt praksisfelt giver. Deltagerne opnår således kompetencer til at kunne:

 • Afdække organisationens, afdelingens og medarbejderes læringsbehov
 • Analysere projekter i egen organisation med henblik på at afdække fremtidige IT-brugertrænings- og uddannelsesbehov
 • Udarbejde IT-uddannelsesdesigns og reflektere over betydningen af den sammenhæng, som de valgte løsninger indgår i
 • Deltage i kontraktforløb og deltage i projektforløb.