AAU logo

Master i IT, Organisation

IT-uddannelse og brugertræning i praksis

Faget "IT-uddannelse og brugertræning i praksis" er det tredje enkeltfag af tre fra fagpakken IT-uddannelse og brugertræning,  som hører under Master i IT, linjen Organisation. Deltagelse i dette tredje enkeltfag forudsætter, at du har deltaget i de to forudgående enkeltfag fra fagpakken. Læs mere om fagpakken, adgangskrav m.v. ved at følge linket oven for til hele fagpakken. 

Indhold

Dette enkeltfag forudsætter anvendelse af teori og metoder fra de to foregående enkeltfag. Det har samtidig fokus på nye faglige områder som f.eks. livscyklusmodeller, interaktionsdesign og didaktisk design.

Faget har fokus på, at deltageren gennemfører en eller flere faser fra et af fagets præsenterede livscyklusmodeller, som design, implementering eller evaluering af et it-brugertrænings- eller -uddannelsesforløb. I løbet af enkeltfaget skal deltageren præsentere og redegøre for egne overvejelser, egen praksis og organisation med udgangspunkt i hele fagpakkens teori- og metodeapparat.

Enkeltfaget har en lang tidslig udstrækning, hvor der er langsom opstart med henblik på at identificere, skabe adgang og rammer for det empiriske praktiske arbejde i organisationen.

Udbytte

Enkeltfaget viderefører teorier og metoder fra de to øvrige enkeltfag, og deltagerne opnår herudover viden om faser, opgaver, rammer, muligheder og udfordringer ved de forskellige stadier af IT-uddannelse og brugertræning, samt kendskab til relationer mellem de to forrige enkeltfags interrelationer.

Viden:
Gennem faget skal deltagerne opnå viden om og kunne forholde sig refleksivt til:

 • Teorier, metoder og teknikker fra de to øvrige enkeltfag i fagpakken og deres interrelation
 • Livscyklusmodeller i udvikling og implementering af IT-uddannelse og brugertræning, såsom kendskab til vandfaldsmodeller og iterative modeller
 • Kobling af interaktionsdesign, læringsdesign og didaktisk design.

Færdigheder:
Deltagerne skal opnå færdigheder i at analysere og diskutere forskellige tilgange op i mod hinanden og vurdere deres egnethed i forhold til specificerede kontekster, herunder:

 • Formidle og diskutere forskellige alternative faser og aktiviteter med udgangspunkt i livscyklusmodeller for udvikling og gennemførelse af projekter med et e-læringsfokus
 • Analysere strategier for forankring af nye it-projekter i organisationen
 • Vurdere hvilke kompetencer, der skal inddrages i udvikling og gennemførelse af IT-brugertræning og -uddannelsesforløb.

Kompetencer:
Deltagerne skal opnå kompetencer til at:

 • Udarbejde forslag til e-læringsdesign og kravspecifikationer
 • Håndtere implementering, lægge plan for og formidle udrulningsstrategier og køre uddannelsesforløb støttet af IT
 • Forholde sig proaktivt til nødvendige justeringer i set-up baseret på forskellige typer af summariske og formative evalueringsformer.

Undervisningsform

Enkeltfaget begynder samtidig med enkeltfag 1, men med minimal belastning. Efter at enkeltfag 1 og 2 er afsluttet, sættes fuld fokus på dette enkeltfag initieret af en seminardag (fuld dag). Deltagerne har mulighed for at modtage faglig vejledning (fra enkeltfagets begyndelse), samt deltage i mindre gruppearbejder med henblik på at sparre og videndele. Vejledning og gruppearbejde foregår online asynkront (som skriftligt indlæg i en e-læringsplatform) eller synkront (som via videokonference).

Eksamensform

Faget afsluttes med en individuel, skriftlig projektrapport af et omfang på 15-20 normalsider samt mundtlig eksamen med ekstern censur. Der gives karakter efter 7-trins skalaen.

Yderligere oplysninger

Faglig vejledning om indholdet af faget og fagpakken:
Lektor Rikke Ørngreen
Tlf.: 9940 2314
E-mail: rior@hum.aau.dk

Spørgsmål om praktisk afvikling af faget og fagpakken:
Maj-Britt Skovhus
Tlf. 9940 3064
E-mail: msko@hum.aau.dk

Andre spørgsmål, f.eks. vedrørende optagelsesproceduren, betaling m.v., kan rettes til Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse. tlf. 9940 9420, e-mail: evu@aau.dk.

Yderligere information om Masteruddannelsen i IT, herunder fagpakker og enkeltfag kan findes på: http://www.master-it-vest.dk/.

Seminardatoer

Ingen datoer fastlagt endnu

Øvrige udgifter

 

Fakta

IT-uddannelse og brugertræning i praksis, enkeltfag fra Master i IT, linjen Organisation, fagpakken IT-uddannelse og brugertræning

Varighed

 • Næste udbud er endnu ikke fastlagt

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 6.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Oplyses senere

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.