AAU logo

Master i IT, Organisation

Indhold

Fagpakken giver viden om teorier og metoder til at designe, udvikle og køre digitalt støttede uddannelsesforløb, der skaber læring om og forandring af arbejdsprocesser.

Forløb skal designes, så de er tilpasset de uddannelsesbehov, som forskellige medarbejdergruppers arbejdsopgaver giver, eller som en konkret IT-systemimplementering og ibrugtagning af nye digitale værktøjer skaber.

Som deltager på fagpakken får du kendskab til en række teorier inden for kompetenceudvikling via IT, og du lærer at anvende en række metoder i praksis. Denne læring sker interdisciplinært i spændingsfeltet mellem kompetenceudvikling og digitalt støttede læreprocesser og mellem organisatorisk udvikling og bruger-centreret design. Mange forhold er således i spil, når der konkret skal udvikles og udføres uddannelsesforløb for den enkelte medarbejder, for forskellige medarbejdergrupper og for hele organisationen.

Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag. Deltagelse i tredje enkeltfag forudsætter deltagelse i de to øvrige enkeltfag.

De tre enkeltfag er:

  • Kompetenceudvikling og IT-støttede læreprocesser
  • Organisatorisk udvikling og brugercentreret IT-design
  • IT-uddannelse og brugertræning i praksis

Du kan læse mere om enkeltfage ved at følge linkene i højremeuen.