AAU logo

Master i IT, Organisation

IT-uddannelse og brugertræning

Opnå metoder til at designe effektive it-uddannelsesprogrammer, som tilpasses netop de uddannelsesbehov, som en konkret systemimplementering kræver. Du opnår kompetencer til at arbejde med coaching, kompetenceudvikling og vejledninger, der er tilpasset din organisation.

Fagpakken "IT-uddannelse og brugertræning" er en fagpakke fra linjen "Organisation" under Master i IT, som udbydes i samarbejde med It-vest. Fagpakken kan læses selvstændigt, eller den kan indgå i en Master i IT.

Målgruppe

IT-medarbejdere, IT-konsulenter og HR-medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at komme til at arbejde med IT-støttet kompetenceudvikling og uddannelse af medarbejdere. Det kan være inden for brugertræning af medarbejdere i forbindelse med indførelse af nye IT-systemer eller i forbindelse med forandring af arbejdsprocesser understøttet af IT.

Indhold

Fagpakken giver viden om teorier og metoder til at designe, udvikle og køre digitalt støttede uddannelsesforløb, der skaber læring om og forandring af arbejdsprocesser.

Forløb skal designes, så de er tilpasset de uddannelsesbehov, som forskellige medarbejdergruppers arbejdsopgaver giver, eller som en konkret IT-systemimplementering og ibrugtagning af nye digitale værktøjer skaber.

Som deltager på fagpakken får du kendskab til en række teorier inden for kompetenceudvikling via IT, og du lærer at anvende en række metoder i praksis. Denne læring sker interdisciplinært i spændingsfeltet mellem kompetenceudvikling og digitalt støttede læreprocesser og mellem organisatorisk udvikling og bruger-centreret design. Mange forhold er således i spil, når der konkret skal udvikles og udføres uddannelsesforløb for den enkelte medarbejder, for forskellige medarbejdergrupper og for hele organisationen.

Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag. Deltagelse i tredje enkeltfag forudsætter deltagelse i de to øvrige enkeltfag.

De tre enkeltfag er:

Udbytte

Viden:
Deltagerne i fagpakken opnår viden om teorier, metoder og teknikker inden for:

 • IT-kompetenceudviklingstilgange og deres underliggende læringsparadigmer
 • Individuelle og kollaborative e-læringsprocesser
 • Organisatoriske og kognitive arbejdsanalyser og opgaveanalyser til identifikation af læringsdesignets behov, ved egen-udvikling eller via tredje part
 • Brugercentreret design, dvs. tilgange, der tager afsæt i at forstå brugernes behov som udgangspunkt for tilrettelæggelse og design af forløb og tilgange
 • Design, implementering, koordinering og evaluering af IT-brugertrænings- og IT-uddannelsesforløb med særligt fokus på forankring af projekter i organisationen.

Færdigheder:
Deltagerne vil opnå færdigheder i at kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte vidensområder til at:

 • Identificere, analysere og vurdere konkrete udfordringer og potentialer i relation til IT-uddannelse og brugertræning, herunder at kunne komme med alternative forslag til løsninger, der retter sig mod forskellige medarbejdergrupper, og argumentere for valg
 • Vurdere uddannelsesbehov i forbindelse med projekter, der implementerer IT-systemer eller nye digitale redskaber, med fokus på organisationens og medarbejdernes) behov
 • Udarbejde kravspecifikationer og forslag til læringsdesign
 • Håndtere implementering, lægge planer for, formidle og køre uddannelsesforløb samt forholde sig proaktivt til nødvendige justeringer i set-up baseret på forskellige typer af summariske og formative evalueringsformer
 • Deltage rådgivende ved medarbejder- og gruppeudviklingssamtaler og resultatkontrakter set i relation til individuelle IT-uddannelsesbehov og behov for IT-brugertræning som led i karriere- og kompetenceudviklingsstrategier.

Kompetencer:
Deltagerne vil opnå kompetencer til at kunne anvende teorier og metoder tilpasset de udfordringer, som eksisterer i egen organisation, og vil kunne forholde sig til at handle i de komplekse problemstillinger, som et tværfagligt praksisfelt giver. Deltagerne opnår således kompetencer til at kunne:

 • Afdække organisationens, afdelingens og medarbejderes læringsbehov
 • Analysere projekter i egen organisation med henblik på at afdække fremtidige IT-brugertrænings- og uddannelsesbehov
 • Udarbejde IT-uddannelsesdesigns og reflektere over betydningen af den sammenhæng, som de valgte løsninger indgår i
 • Deltage i kontraktforløb og deltage i projektforløb.

Undervisningsform

Dialog og workshops via enkelte seminarer kombineret med online-aktiviteter. Deltagerne skal blandt andet udføre logbogsnotater og udarbejde projektrapporter og produkt.

Adgangskrav

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(I) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan optagelse evt. ske på dispensation efter individuel vurdering.

Yderligere oplysninger

Faglig vejledning om indholdet i fagpakken:
Lektor Rikke Ørngreen
Tlf.: 9940 2314
E-mail: rior@learning.aau.dk

Spørgsmål om praktisk afvikling af fagpakken:
Maj-Britt Skovhus
Tlf. 9940 3064
E-mail: mbs@learning.aau.dk

Andre spørgsmål, f.eks. vedrørende optagelsesproceduren, betaling m.v., kan rettes til kontoret for Efteruddannelse tlf. 9940 9420, e-mail: efteruddannelse@aau.dk.

Yderligere information om Masteruddannelsen i IT, herunder fagpakker og enkeltfag kan findes på: http://www.master-it-vest.dk/.

læs mere

Fakta

IT-uddannelse og brugertræning, fagpakke fra Master i IT, linjen Organisation

Varighed

 • Næste udbud er endnu ikke fastlagt

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 15

Pris

Ansøgningsfrist

 • Oplyses senere

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.