Master i IT, Organisation

Undervisning

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af seminarer og selvstændigt arbejde. Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne, læsning og arbejde med cases.

Det tredje enkeltfag er tilrettelagt som et problemorienteret projektarbejde støttet af seminarer, workshops og vejledning.