Master i IT, Organisation

Målgruppe

Målgruppe

Målgruppen er personer, der ønsker at arbejde professionelt med IT-sikkerhed i organisationer. Det kan f.eks. være ledere eller medarbejdere med ansvar for udarbejdelse, implementering og evaluering af IT-sikkerhedsprocedurer i organisationer, eller teknikere, der arbejder med netværkssikkerhed eller softwaresikkerhed og har brug for en helhedsforståelse af sikkerhed i organisationer.

Fagpakken er rettet mod personer, der søger større viden om IT-sikkerhed i organisationer og efterspørger redskaber til grundige metoder til at analysere, beskrive og forstå organisationens IT-sikkerhedsløsninger i relation til organisationens medarbejdere, brugere og/eller kunder.

Besøg Master i it's hjemmeside for at blive klogere på "Hvem læser Master i it".

Udbytte

Fagpakken It-sikkerhed i organisationer giver dig viden og kompetencer til at indgå i et tværfagligt samarbejde om at løse it-sikkerhedsmæssige problemstillinger i en organisation. Du får viden om blandt andet it-etik og it-jura. Du lærer teorier og metoder til analyse og forståelse af it-sikkerhedspraksis og adfærd, som påvirker og påvirkes af it-sikkerheden i organisationen. Du får indsigt i udarbejdelse af politikker og procedurer omkring it-sikkerhed og deres mulighed for at blive gennemført i praksis, og du får et sprog, så du kan tale med både fagfæller og ikke-specialister om it-sikkerhedsproblemer og -løsninger.

Viden om:

Gennem fagpakken får du viden om:

 • it-etik, herunder specifikt i relation til it-sikkerhed
 • it-jura i særlig tilknytning til it-sikkerhed og it-kriminalitet
 • it-sikkerhedsadfærd i en organisatorisk kontekst
 • metoder til at kortlægge og analysere it-sikkerhedsadfærd i en organisatorisk sammenhæng
 • it governance vedrørende it-sikkerhed i organisationer
 • at udarbejde politikker og procedurer vedrørende it-sikkerhed.

Færdigheder og kompetencer:

Gennem fagpakken opnår du færdigheder og kompetencer i at:

 • vurdere og beskrive problemstillinger af etisk og juridisk art, hvad angår virksomheders og organisationers it-sikkerhed
 • indsamle og analysere data vedrørende it-sikkerhedsadfærd
 • udarbejde, vurdere og beskrive it-sikkerhedsprocedurer og politikker
 • planlægge implementering af it-sikkerhedsløsninger i organisationer
 • iværksætte undersøgelser af it-sikkerhed
 • planlægge og gennemføre undersøgelser af it-sikkerhedsadfærd
 • iværksætte og undersøge it-sikkerhedsgovernance i organisationer
 • kommunikere med både fagfæller og ikke-specialister om it-sikkerhedsproblemstillinger og -løsninger
 • indgå i et tværfagligt samarbejde om at løse it-sikkerhedsmæssige problemstillinger
 • reflektere over og udvikle egen praksis.