Master i IT, Organisation

UNDERVISNINGSFORM

Som studerende på IT-lederen bliver du en del af et aktivt og inspirerende læringsmiljø og møder undervisere, forskere og konsulenter med bred erfaring og viden inden for ledelse og digital transformation.  

Undervisningen på fagpakkens to første enkeltfag gennemføres som en kombination af gruppedialog, weekendseminarer og aflevering af opgaver. Det tredje enkeltfag gennemføres som et projektarbejde, der kan udføres individuelt eller to deltagere sammen.Der gennemføres tre 2-dages seminarer, der veksler mellem teoretiske indlæg og gruppediskussioner.

PROJEKTARBEJDE

På IT-lederen kommer du gennem projekter til at arbejde med praksisnære problemstillinger, som er relevante i forhold til den organisatoriske hverdag, du er den del af. Projekterne giver dig mulighed for i praksis at anvende den viden, du tilegner dig på seminarerne. Nedenfor ses eksempler på tidligere projekter:

  •  Samarbejde iblandt udviklere
  •  Digital ledelse i en kommune
  •  Organisatoriske forandringer i IT hosting og driftsafdelingen
  •  Påvirkninger af en organisationsforandring

EKSAMEN

Hvert semester afsluttes med skriftlige og/eller mundtlige eksaminer. Opgaver og projektarbejde rummer som nævnt et praksisperspektiv, og der er en meget høj grad af selvbestemmelse i forhold til emnevalg og problemformulering.

Primær Underviser på IT-lederen

Jan Rosenmeier

Jan Rosenmeier er den primære underviser på fagpakken IT-Lederen. Han er uddannet cand.oecon. med it-specialisering og Master i Organisationspsykologi. Jan har været ekstern lektor i It-vest regi igennem mange år og er nu studielektor og fast underviser på fagpakken IT-lederen. Jan har arbejdet som forandringsagent, konsulent og leder i mange år, og han har derfor god erfaring med at formidle forskningsbaseret teori med tydelig kobling til praksis.

UNDERVISER OG FAGANSVARLIG

Dorina Gnaur

Dorina Gnaur, lektor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, har specialiseret sig inden for organisatorisk læring og forandring, herunder  IT-bårne læringsprocesser i  organisationer med henblik på forankring i praksis. Hun har en mastergrad i IT og læring samt en ErhvervsPh.D i organisatoriske læreprocesser. Hendes forskning omfatter IT-pædagogiske og designmæssige overvejelser med henblik på at fremme læringens kvalitet, herunder fremme evnen til kreativ problemløsning og integration af ny viden og kvalifikationer i arbejdet.

 

ET UNIKT LÆRINGSMILJØ

På Master i IT finder du et unikt læringsmiljø, der bygger på problembaseret projektarbejde (PBL), hvor studerende gennem studiet arbejder med autentiske problemer. PBL som pædagogisk model giver en høj grad af sikkerhed for, at du kan bruge din nye viden direkte i dit job - både mens du er i gang med uddannelsen og som færdiguddannet master.

Aalborg Universitet er internationalt anerkendt for sin problembaserede læringsmodel, der baserer sig på problemorientering, deltagerstyring, tværfaglighed og anvendelsesorientering. Du vil som masterstuderende lære at arbejde analytisk og resultatorienteret, og du vil få styrket dine kompetencer indenfor kommunikation og samarbejde. Du vil gradvist opnå en faglig sikkerhed og et fagligt overblik, som kan deles med kolleger – til gavn for arbejdsglæden og arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Som masterstuderende på Aalborg Universitet vil du blive en del af en vigtig erfaringsudveksling og et tæt samarbejde med andre studerende på holdet. Et samarbejde der vil give dig nye indsigter og et fagligt netværk, som du fremadrettet kan have glæde af i din karriere.

Et unikt læringsmiljø