Testimonials

It-lederen sætter fokus på den personlige udvikling som leder, hvilket er en kæmpe gevinst

It-lederen sætter fokus på den personlige udvikling som leder, hvilket er en kæmpe gevinst

Stine Willemoes Kondrup, IT-projektleder på Aarhus Universitet

Jeg læser en hel Master i It på Organisationslinjen, og i foråret 2020 deltog jeg på fagpakken It-lederen. Jeg valgte Master i it, Organisation, fordi jeg søgte en videreuddannelse, der kunne give mig input i forhold til mine ledelseskompetencer samt viden om organisatoriske forandringsprocesser inden for mit It-domæne. Jeg søgte en uddannelse, hvor jeg kunne arbejde med min egen personlige udvikling i relation til min rolle som leder og forandringsagent. 

Mit valg af masteruddannelse er helt rigtigt for mig og mit arbejde, og efter at have gennemført en række afsluttede forløb på uddannelsen, er jeg kun blevet bekræftet i dette. Jeg har allerede fået et spændende fagligt indblik i ”hvorfor jeg gør, som jeg gør i dag”. Jeg har også fået fornyede input til, hvilke ledelsesmæssige redskaber jeg fremadrettet kan gribe ud efter for at løse min opgave som leder inden for mit arbejdsområde, hvor kompleksitet og forandringsledelse er i fokus. Indtil nu har uddannelsen betydet, at jeg føler mig opløftet, inspireret og fyldt med energi til at varetage min stilling som leder bedst muligt.

kort fra teori til praksis

Undervisningen foregår på et akademisk højt niveau med både et stærkt udvalg af teorier og begreber, men i og med at uddannelsen er praksisnær, omsættes teori også til praksis i fællesskab og i samspil mellem medstuderende og undervisere. Der er derfor ikke langt fra undervisningsgang, og til at min arbejdsplads får glæde af de kompetencer, jeg opnår.

De spændende faglige input og drøftelserne med både undervisere og medstuderende har gjort, at jeg er blevet bekræftet i, at min tilgang til mennesker og ledelse er baseret på et godt og solidt fagligt udgangspunkt. Samtidig har jeg fået en faglig indsigt, der gør mig bedre i stand til at agere kontekstafhængigt, og som gør mig i stand til at vurdere de situationer, jeg løbende står i.

Uddannelsen har bidraget til, at mit bagkatalog er opdateret og udvidet med spændende læring om ledelse og organisation. Det har givet mig en større ro i min egen ledelse, fordi jeg både står endnu stærkere rent fagligt, men også fordi jeg gennem input og sparring har fået udfordret og udviklet min nuværende måde at agere på som leder i en kompleks organisation.

Fokus på den personlige udvikling  - en kæmpe gevinst

Det, at fagpakken It-lederen også har fokus på den personlige udvikling er en stor styrke. Ledelsesstil og –metode er en individuel proces, der skal udvikles og tilpasses til det enkelte menneske. Og netop dette understøtter fagpakken It-lederen.

Gennem forløbet har vi drøftet flere aspekter af ledelsesdisciplinen, der netop er i højsædet i dag. Såvel den kontekstafhængige ledelse, ledelse af teams og ledelse af individer har været på dagsordenen, og da vi som medstuderende kommer fra forskellige erhvervsområder, har vi suppleret og inspireret hinanden til at blive den bedste version af os selv som ledere.

Digitaliseringen under Covid-19 har betydet øget fleksibilitet 

At undervisningen blev digital under Covid-19 betød, at vi som studerende fik mulighed for at se ledelse i det nye digitale perspektiv, som epidemien pludselig var årsag til. Digitaliseringen og fjerundervisningen har vist os, hvordan fleksibiliteten for studerende med fuldtidsjob kan øges. Samtidig var det dog godt, at vi som studerende havde nået at mødes ansigt-til-ansigt, før vi kastede os ud i den digitale fjernundervisnings-disciplin. Til trods for fjernundervisningen var der god plads til dialog og sparring med både medstuderende og undervisere, og med højt humør og god energi, skabte vi et rum for god læring.

Stine Willemoes Kondrup, Master i It studerende, 2020-2022