Master i IT, Organisation

Målgruppe

Fagpakken "It-lederen" henvender sig til It-ledere, it-chefer, it-direktører, it-konsulenter, it-projektledere samt kommende it-ledere. Det forventes, at du som deltager på fagpakken enten står overfor - eller har / har haft - et ledelsesmæssigt ansvar for en eller flere medarbejdere i en drifts-, projekt- eller udviklingsorganisation.

Udbytte

Gennem fagpakken opnår deltagerne viden og forståelse for it-teorier, -metoder og -modeller inden for følgende områder:

  • It-ledelsesteori.
  • It gruppeledelse og gruppedynamik.
  • Ledelse og coaching af it-medarbejdere.
  • It-relateret kommunikation til bl.a. ledelsen, organisationen og egne medarbejdere.
  • Forandringsledelse med fokus på ledelse af it-relaterede forandringer.

Færdigheder

Deltagerne opnår færdighed i at anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at analysere egen praksis, komme med forslag til løsning af egne konkrete ledelsesmæssige udfordringer i denne praksis samt til ændring af egen ledelsespraksis.

Deltagerne opnår desuden færdighed i at argumentere for valgte teorier, metoder og modeller til udarbejdelse af løsningsforslag samt den udøvede praksis. Endelig opnår deltagerne gennem fagpakken at kunne reflektere over konsekvenser og begrænsninger af egen ledelsesmæssig praksis i forhold til konkrete udfordringer inden for fagets teoriområder.


Kompetencer

Som deltager i denne fagpakke lærer man at identificere, analysere og afprøve løsningsforslag til personlige ledelsesmæssige udfordringer. Det sker under inddragelse af de relevante dele af fagområdets teorier, metoder og modeller.

Helt konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af fagpakken er i stand til at:

  • blive en bedre it-leder gennem tilegnelse af teori samt ved refleksion over egen praksis,
  • vælge og kunne argumentere for valget af teorier, metoder og modeller til ledelse af it-medarbejdere og grupper af medarbejdere,
  • tilrettelægge og gennemføre en effektfuld it-kommunikationspraksis,
  • udarbejde analyser af it-initierede forandringer samt reflektere over og gennemføre ledelsen heraf (it-forandringsledelse).

Igennem hele fagpakken skal deltagerne præsentere og redegøre for egne ledelsesmæssige overvejelser og egen praksis. De skal pege på forhold i egen praksis, som de specifikt ønsker en opkvalificering indenfor. Deltagerne modtager såvel faglig vejledning som personlig coaching i relation hertil. De deltager desuden i gruppearbejde med henblik på udvikling af egne personlige ledelsesmæssige kompetencer.