Master i IT, Organisation

Kommunikation og forandringsledelse

Kommunikation og forandringsledelse

Faget "Kommunikation og forandringsledelse" er et enkeltfag fra fagpakken IT-lederen,  som hører under Master i IT, linjen Organisation. Enkeltfaget kan læses som led i hele fagpakken, eller det kan læses selvstændigt. Du søger om optagelse til enkeltfaget ved at benytte det samme skema som til optagelse til hele fagpakken. Følg linket ovenfor, hvor du finder ansøgningsskema samt oplysninger om adgangskrav mv. 
 

Indhold

Den interne og eksterne kommunikation i forhold til forretningen og andre samarbejdspartnere udnævnes ofte som en af de største udfordringer, som IT-lederen står overfor. Lederen skal have styr på kommunikationen sideløbende med, at vedkommende ofte står i spidsen for igangværende projekter og tiltag - aktiviteter, der ofte er forbundet med organisatoriske forandringer, som det kan være udfordrende at lede.

Gennem faget får du en teoretisk forståelse samt en række værktøjer inden for intern og ekstern kommunikation, som kan forbedre IT-lederens praksis. Fokus vil være rettet mod at få opbygget forståelse for IT-ledelsespraksis. Der vil i særlig grad være fokus på IT-lederens evner til at kommunikere om IT-relaterede forhold og forstå de organisatoriske forandringer, der er forbundet med implementering og ledelse af IT. Der vil desuden være fokus på kommunikationens indhold samt på IT-lederens evner til at lede organisatoriske forandringer.

Indholdet i faget er:

 • Breaking the code of change
 • Forandring og forankring af digitale transformationer
 • Coaching og ledelseskommunikation
 • Proactive reviews og forankringsledelse

Undervisningsform

Weekendseminarer med teoretiske indlæg og gruppediskussioner, gruppedialog, aflevering af opgaver.

Der er tæt integration mellem teori og praksis i undervisningen, hvor relevante metoder og teorier bringes i spil og diskuteres i forhold til deltagernes roller som ledere af IT.

Eksamensform

Faget afsluttes med en individuel intern skriftlig opgave. Den udarbejdes hjemmefra over en uge, og der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Den samlede opgave har et omfang af min. 9 og max. 12 sider. Deltageren skal i opgaven besvare en række spørgsmål, som er formuleret af den fagpakkeansvarlige. Derudover vil der være en mindre refleksionsopgave. 
 

Yderligere oplysninger

Faglig vejledning om indholdet i fagpakken:

Dorina Gnaur, lektor
Tlf. 9940 2365
E-mail: dgn@hum.aau.dk

Jan Rosenmeier, ekstern lektor
E-mail: jros@hum.aau.dk

Spørgsmål og praktisk afvikling af fagpakken:
Maj-Britt Skovhus
Tlf. 9940 3064
E-mail: msko@hum.aau.dk
 

it-vest

Yderligere information om Masteruddannelsen i IT, herunder fagpakker og enkeltfag kan findes på: http://www.master-it-vest.dk/.

Udbytte

Målet med faget er, at du bliver i stand til:

 • at sammenfatte og redegøre for generelle teorier om ledelse
 • at sammenfatte og redegøre for teorier om ledelse af medarbejdere med særligt fokus på IT-medarbejdere
 • at sammenfatte og redegøre for teorier om samspil mellem ledelse og gruppers performance
 • at sammenfatte og redegøre for teorier om skabelsen af high-performance teams
 • at anvende teorier, modeller og begreber fra ovennævnte til at analysere og komme med forslag til løsning af problemstillinger i det personlige lederskab
 • at anvende teorier, modeller og begreber fra ovennævnte til at analysere og komme med forslag til, hvordan grupper ledes med henblik på at skabe ”store” resultater
 • at diskutere teoriernes relevans i relation til egen ledelsespraksis og ledelse i egen virksomhed, samt foreslå forbedringer i praksis.

Seminardatoer

Seminar afholdes

Undervisningspriode: 7. februar - 20. marts 2020
Undervisere: Dorina Gnaur og Jan Rosenmeier

 • Seminar 07. februar 2020 (opstartswebinar)
 • Seminar 21.- 22. februar 2020


Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, forplejning, transport og evt. overnatning i forbindelse med seminaret.

Enkeltfag på uddannelsen

Fakta

Kommunikation og forandringsledelse, enkeltfag fra Master i IT, linjen Organisation, fagpakken IT-lederen

Varighed

 • 1. september 2021 – 31. januar 2022

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 7.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Forlænget til d. 21. juni 2021

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.