Master i IT, Organisation

It-lederen i praksis

It-lederen i praksis

Faget "IT-lederen i praksis" er et enkeltfag fra fagpakken IT-lederen,  som hører under Master i IT, linjen Organisation. Enkeltfaget kan kun følges som led i hele fagpakken. Du finder ansøgningsskema samt oplysninger om adgangskrav mv. ved at følge linket ovenfor til hele fagpakken.  
 

Indhold

Faget har fokus på udvikling af dine faglige og personlige ledelseskompetencer. Faget tager sit udgangspunkt i de teoretiske områder, som behandles i de to første enkeltfag, og faget gennemføres sideløbende med de to øvrige enkeltfag.

Du får ved fagets start mulighed for at arbejde med og forholde dig til en vurdering af din personlige ledelsesprofil gennem et individuelt forløb med din faglige vejleder.

Vejlederen vil  med blanding af teoretisk faglighed og sin praktiske erfaring give et nuanceret blik udefra i forholdet mellem ledelsesroller og de opgaver, du udfører i egen praksis. Med udgangspunkt i samtaler om ledelsesprofilen vil du modtage sparring med henblik på udvikling af dine faglige såvel som personlige ledelseskompetencer, og ligeledes aftales det med den faglige vejleder, hvilke(n) faglige ledelsesmæssige problemstilling(er), du vil sætte fokus på og arbejde med igennem enkeltfaget, samt hvilke kompetencer, du i særlig grad ønsker at udvikle igennem projektperioden.

Din udvikling, såvel fagligt som personligt, demonstreres gennem en projektrapport. Problemstillingen behandles ved inddragelse af teorierne fra de to øvrige enkeltfag. Analyse af erfaringer fra egen praksis skal indgå som en del af projektet.

Enkeltfaget It-lederen i praksis har fokus på:

● Sparring på selvvalgt it-ledelsesmæssig problemstilling
● Virtuel/online ledelse i teori og praksis
● Metoder til undersøgelse af egen praksis
● Transfer til egen praksis og klar til eksamen.
 

Undervisningsform

Gennem udarbejdelse af en projektrapport, der tager udgangspunkt i en relevant IT-ledelsesmæssig problemstilling, skal du udvikle dine faglige og personlige ledelseskompetencer. Du får tilknyttet en faglig vejleder.
 

Eksamensform

Faget afsluttes med en individuel, mundtlig prøve med ekstern censur. Eksamen tager udgangspunkt i en projektrapport, der skal have et omfang af 15 normalsider. Varigheden af eksamen er berammet til en halv time inkl. votering.
 

Yderligere oplysninger

Faglig vejledning om indholdet i fagpakken:

Dorina Gnaur, lektor
Tlf. 9940 2365
E-mail: gn@hum.aau.ak

Jan Rosenmeier, ekstern lektor
E-mail: jros@hum.aau.dk

Spørgsmål om praktisk afvikling af fagpakken:
Maj-Britt Skovhus
Tlf. 9940 3064
E-mail: msko@hum.aau.dk

Andre spørgsmål, f.eks. vedrørende optagelsesproceduren, betaling mv., kan rettes til Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse. tlf. 9940 9420, e-mail: evu@aau.dk.

Yderligere information om Masteruddannelsen i IT, herunder fagpakker og enkeltfag kan findes på: http://www.master-it-vest.dk/.

Udbytte

Målet er, at deltagerne - efter at have gennemført faget - vil have udviklet deres faglige og personlige ledelseskompetencer og være i stand til at:

 • definere og formulere en relevant problemstilling fra egen ledelsespraksis,
 • vælge relevante metoder og teorier fra fagpakkens pensum til belysning af problemstillingen,
 • demonstrere overblik over teorien ved at diskutere og argumentere for valg af teori og fremgangsmåde til at adressere problemstillingen,
 • reflektere over egen ledelsespraktisk og udvikle denne,
 • reflektere over egne personlige ledelseskompetencer og udvikling af disse,
 • opstille alternative forslag til forbedring af praksis.

Seminardatoer

 

Seminar afholdes

Der kommer snarest muligt nye datoer for det kommende forløb i efteråret 2021.

Undervisningsperiode: 1. maj til 19. juni 2020
Undervisere: Dorina Gnaur og Jan Rosenmeier

 • Seminar 1.-2. maj 2020
 • Eksamen 18.- 19. juni 2020.

 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, forplejning, transport og evt. overnatning i forbindelse med seminaret.

Enkeltfag på uddannelsen

Fakta

It-lederen i praksis, enkeltfag fra Master i IT, linjen Organisation, fagpakken IT-lederen

Varighed

 • 1. september 2021 – 31. januar 2022

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 7.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Forlænget til d. 21. juni 2021

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.