Master i IT, Organisation

Indhold

Fagpakken It-lederen tager sit afsæt i de udfordringer, som moderne it-organisationer og dermed også it-lederen står overfor i dag. Som deltager på fagpakken opnår du indsigt i de kompetencer, som moderne it-ledelse kræver, samtidig med at du udbygger dine egne ledelseskompetencer.

It-lederen skal levere synlig forretningsmæssig værdi

It-lederens udfordringer i dag skal bl.a. ses i forhold til udnyttelsen af it overalt i organisationen i såvel produktudvikling, produktion som administration. Der er vedvarende udfordringer som følge af den øgede globalisering, og it-lederen udsættes for pres fra forretningen om it-dreven innovation, om bedre ledelse af medarbejdere med forskellige faglige baggrunde, om at levere synlig forretningsmæssig værdi m.v. It-lederen skal desuden være i stand til at kommunikere med forretningen og med eksterne interessenter som f.eks. leverandører og outsourcing partnere. Endelig skal it-lederen besidde evnen til at forstå de organisatoriske forandringer, som implementering af it afstedkommer.

generelle ledelsesmæssige kompetencer er nødvendige

For at kunne håndtere disse udfordringer kræver det, at it-lederen besidder generelle ledelsesmæssige kompetencer. Men det kræver også, at it-lederen besidder specifikke kompetencer inden for områderne kommunikation, forandringsledelse samt ledelse af it-medarbejdere og grupper af medarbejdere.

Det er netop kompetencer som disse, som denne fagpakke vil udbygge, således at deltagerne efter endt forløb bedre kan imødekomme og lede i forhold til de udfordringer, som it-ledere i moderne organisationer - såvel private som offentlige - står overfor.

man kan også læse enkeltfag fra fagpakken

Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag. De to første enkeltfag giver en teoretisk indføring i emnerne. Det tredje enkeltfag, It-lederen i praksis, gennemføres sideløbende med de to teoretiske enkeltfag. Her skal deltagerne anvende teorierne i praksis i forhold til egne, konkrete, ledelsesmæssige udfordringer. Tredje enkeltfag forudsætter derfor deltagelse i de to øvrige enkeltfag.