AAU logo

Master i IT, Organisation

Adgangskrav

Adgangskrav

Adgangskrav til fag på organisation

Fagpakkerne inden for organisation henvender sig til personer, der arbejder på professionelt niveau i it-udviklingsprojekter, implementeringsprojekter eller med at styre it-systemer og -projekter i en organisation.

Det kan fx være personer med teknisk baggrund, der har fået ledelsesmæssige opgaver, eller personer fra andre fagområder, der er blevet involveret i arbejde med strategi, analyse, implementering eller ledelse af it-opgaver.

OBS: Følgende nye adgangskrav og forudsætninger til linjen i organisation er gældende fra 1. dec. 2020:


Ansøger skal have gennemført mindst:

  • en akademisk bacheloruddannelse eller,
  • en professionsbacheloruddannelse eller,
  • en mellemlang videregående uddannelse eller,
  • en diplomuddannelse gennemført som et regulært forløb.

Med de nye adgangskrav fra 1. december 2020 bliver det således muligt at blive optaget på linjen, selvom man ikke har en it-uddannelsesbaggrund. Ansøger skal dog fortsat også have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Der kan ikke dispenseres fra dette krav.

For datamatikere findes mulighed for brobygning til masteruddannelsen i it.

Erhvervserfaring

Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have erfaring med it-faglige og organisatoriske problemstillinger, der ligger inden for linjens faglige område.