Master i IT, Organisation

UNDERVISNINGSFORM

Som studerende på IT-forandringsagenten bliver du en del af et aktivt og inspirerende læringsmiljø og møder undervisere, forskere og konsulenter med bred erfaring og viden inden for mennesker, teknologi og forandring. Undervisningen foregår via en seminarrække kombineret med litteraturlæsning. Derudover får du på tredje enkeltfag mulighed for at udarbejde en personlig handleplan i egen organisation.    

 
PROJEKTARBEJDE

På IT-forandringsagenten kommer du gennem projekter til at arbejde med praksisnære problemstillinger, som er relevante i forhold til den organisatoriske hverdag, du er den del af. Projekterne giver dig mulighed for i praksis at anvende den viden, du tilegner dig på seminarerne. Nedenfor ses eksempler på tidligere projekter:

  • Implementering af informationssikkerhedsstyring i softwarevirksomhed

  • Data Management i et forandringsperspektiv

  • Den digitale arbejdsplads i stor international byggemarkedsvirksomhed

  • En temperaturmåling på forankring af IT-forandringer i en bank 

EKSAMEN efter 3. enkeltfagfag

Som afslutning på fagpakken IT-forandringsagenten udarbejdes og gennemføres et personligt udviklingsprojekt, der styrker og udvikler dine færdigheder og rolleforståelse som forandringsagent og læringsskaber. Du kan fx gennemføre en analyse af og arbejde med din egen organisation som forandringskontekst.

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve med ekstern censur på basis af en skriftlig opgave af et omfang på 10-12 sider.

UNDERVISER OG FAGANSVARLIG

Dorina Gnaur

Dorina Gnaur, lektor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, har specialiseret sig inden for organisatorisk læring og forandring, herunder IT-bårne læringsprocesser i organisationer med henblik på forankring i praksis. Hun har en mastergrad i IT og læring samt en ErhvervsPh.D i organisatoriske læreprocesser. Hendes forskning omfatter IT-pædagogiske og designmæssige overvejelser med henblik på at fremme læringens kvalitet, herunder fremme evnen til kreativ problemløsning og integration af ny viden og kvalifikationer i arbejdet.

Underviser

Jan Rosenmeier

Jan Rosenmeier, cand.oecon. med it-specialisering og Master i Organisationspsykologi, ekstern lektor i It-vest regi igennem mange år og fast underviser på fagpakken IT-forandringsagenten. Jan har arbejdet som forandringsagent, konsulent og leder i mange år, og han har derfor god erfaring med at formidle forskningsbaseret teori med tydelig kobling til praksis.

Underviser

Rikke Ørngreen

Rikke Ørngreen, professor og forskningsgruppeleder for It og Læringsdesign ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Rikke Ørngreen forsker i udvikling, implementering og evaluering af it-støttet samarbejde, videndeling, læring og kompetenceudvikling i organisationer og uddannelsesinstitutioner.

ET UNIKT LÆRINGSMILJØ

På  Master i IT finder du et unikt læringsmiljø, der bygger på  problembaseret projektarbejde (PBL), hvor studerende gennem studiet arbejder med autentiske  problemer. PBL som pædagogisk model giver en høj grad af sikkerhed for, at du kan bruge din nye viden direkte i dit job - både mens du er i gang med uddannelsen og som færdiguddannet master.

Aalborg Universitet er internationalt anerkendt for sin problembaserede læringsmodel, der baserer sig på problemorientering, deltagerstyring, tværfaglighed og anvendelsesorientering. Du vil som masterstuderende lære at arbejde analytisk og resultatorienteret, og du vil få styrket dine kompetencer inden for kommunikation og samarbejde. Du vil gradvist opnå en faglig sikkerhed og et fagligt overblik, som kan deles med kolleger – til gavn for arbejdsglæden og arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Som masterstuderende på Aalborg Universitet vil du blive en del af en vigtig erfaringsudveksling og et tæt samarbejde med andre studerende på holdet. Et samarbejde der vil give dig nye indsigter og et fagligt netværk, som du fremadrettet kan have glæde af i din karriere.

Unikt læringsmiljø