AAU logo

Master i IT, Organisation

Målgruppe

Målgruppe


IT-forandringsagenten henvender sig til en bred gruppe af IT-medarbejdere og IT-konsulenter, der har IT-baserede forandringer og ændringer af organisationsmedlemmers arbejdsvaner som del af deres arbejdsopgaver.

Deltagerprofilen plejer at være meget bredt sammensat. Der har hver gang været deltagere fra store private virksomheder, kommuner og regioner, pengeinstitutter, uddannelsesinstitutioner, hospitalsverdenen m.fl.

På samme vis har deltagernes titler været mangeartede, men IT-projektleder, IT-konsulent, IT-arkitekt, underviser og web-udvikler har der været  flest af.

Derudover har deltagerne haft titel af eksempelvis IT-specialist, systemudvikler, udviklingschef, IT-forretningskonsulent, Application Manager, SR. Prof. Business Analyst, GIS koordinator, ERP konsulent, IT-pædagogisk konsulent, IT-supporter, kvalitetskonsulent, Incident Manager, Finansial/Business Controller, System Engineer - og mange flere...

Udbytte

Målet med fagpakken er at give dig solide redskaber til håndtering af forandringer i it-projekter med særligt fokus på den menneskelige side af organisationen.

Du vil opnå indsigt i og en række metoder til at skabe læring på individ-, gruppe- og organisatorisk niveau.

Endvidere vil du komme til at arbejde med din egen personlige stil som forandringsagent og læringsfacilitator.
 

du får viden om teorier, metoder og teknikker inden for

 • Teorier om forandringsledelse med særligt fokus på den menneskelige faktor – og de metoder til at designe og drive forandringer, der ligger i hver forandringsteori.
 • Participation og involvering af medarbejdergrupper med en 'ikke-IT-baggrund' i behovsafdækning og udvikling af IT-understøttede processer.
 • Teorier om kommunikation i IT-forandringsprojekter.
 • Teorier om motivation og modstand.
 • Adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner.
 • Teorier og metoder til at analysere egen organisation som forandringskontekst, forandringskulturen og de igangværende IT-relaterede forandringer i egen organisation.
 • Teorier og metoder til at analysere og arbejde med egen stil og præferencer som forandringsagent og facilitator for læring.
   


Du vil opnå disse færdigheder

 • Efter at have gennemført fagpakken skal du kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere og vurdere konkrete forandringsudfordringer og problemer og komme med forslag til løsning af dem.
 • Du skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag.
 • Desuden skal du kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i.
   

du vil blive i stand til 

 • At træffe beslutning om og redegøre for, hvilken/hvilke forandringstilgang(e) som vil være anvendelige i forhold til de mennesker, der er berørt af et forandringsprojekts særlige mål, vilkår og udfordringer.
 • At analysere og forholde dig til aktørers og gruppers reaktioner over for forandringer i forbindelse med IT-projekter.
 • At arbejde refleksivt med forståelser af motivation og ejerskab for forandringer
 • At gennemføre en analyse af og arbejde med egen organisation som forandringskontekst.
 • At udarbejde og gennemføre et personligt udviklingsprojekt, der styrker og udvikler dine egne færdigheder og din egen rolleforståelse som forandringsagent og læringsskaber.

Endelig skal du kunne reflektere over og udvikle din egen praksis i relation til fagpakkens emne og påtage dig ansvar i udviklings- og forandringsprojekter i egen organisation.