Master i IT, Organisation

Målgruppe

Fagpakken er  målrettet dig, der arbejder med it-baseredet forandring  samt ændring  af arbejdsvaner hos de an-satte i din organisation.  Vi  forestiller os, at  du  arbejder som  It-medarbejder,  It-projektleder eller  IT-konsulent.  Men din jobtitel er ikke altafgørende – det vigtigste er, at du interesserer dig for de udfordringer IT-medarbejdere møder, når der skal iværksættes og implementeres It-forandring, som er besluttet på ledelsesplan. Deltagerprofilen plejer at være meget bredt sammensat. Der har hver gang været deltagere fra store private virk-somheder, kommuner og regioner, pengeinstitutter, uddannelsesinstitutioner, hospitalsverdenen m.fl.

Derudover har deltagerne  haft titel af  eksempelvis IT-specialist,  systemudvikler, udviklingschef, IT-forretnings-konsulent, Application Manager, SR.  Prof. Business  Analyst, GIS koordinator,  ERP-konsulent, IT-pædagogisk konsulent, IT-supporter,  kvalitetskonsulent, Incident  Manager, Finansial/Business  Controller,  System Engineer    og mange flere.

Udbytte

Målet med fagpakken er at give dig solide redskaber til håndtering af forandringer i it-projekter med særligt fokus på den menneskelige side af organisationen. Gennem fagpakken opnår deltagerne viden og forståelse for it-teorier, -metoder og -modeller inden for følgende områder:

 • Teorier om forandringsledelse med særligt fokus på den menneskelige faktor – og de metoder til at designe og drive forandringer, der ligger i hver forandringsteori.

 • Participation og involvering af medarbejdergrupper med en 'ikke-IT-baggrund' i behovsafdækning og udvikling af IT-understøttede processer.

 • Teorier om kommunikation i IT-forandringsprojekter.

 • Teorier om motivation og modstand.

 • Adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner.

 • Teorier og metoder til at analysere egen organisation som forandringskontekst, forandringskulturen og de igangværende IT-relaterede forandringer i egen organisation.

 • Teorier og metoder til at analysere og arbejde med egen stil og præferencer som forandringsagent og facilitator for læring.

 

færdigheder

Det forventes, at deltagerne efter gennemførelse af fagpakken er i stand til at:

 • Efter at have gennemført fagpakken skal du kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere og vurdere konkrete forandringsudfordringer og problemer og komme med forslag til løsning af dem.

 • Du skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag.

 • Desuden skal du kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i.

 

KOMPETENCER

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af fagpakken er i stand til at:

 • At træffe beslutning om og redegøre for, hvilken/hvilke forandringstilgang(e) som vil være anvendelige i forhold til de mennesker, der er berørt af et forandringsprojekts særlige mål, vilkår og udfordringer.

 • At analysere og forholde dig til aktørers og gruppers reaktioner over for forandringer i forbindelse med IT-projekter.

 • At arbejde refleksivt med forståelser af motivation og ejerskab for forandringer

 • At gennemføre en analyse af og arbejde med egen organisation som forandringskontekst.

 • At udarbejde og gennemføre et personligt udviklingsprojekt, der styrker og udvikler dine egne færdigheder og din egen rolleforståelse som forandringsagent og læringsskaber.

Endelig skal du kunne reflektere over og udvikle din egen praksis i relation til fagpakkens emne og påtage dig ansvar i udviklings- og forandringsprojekter i egen organisation.