Master i IT, Organisation

Kontakt uddannelsen


Faglig vejledning om indholdet i fagpakken

Ekstern lektor Jan Rosenmeier
Tlf.  2789 3332
E-mail: jan.rosenmeier@gmail.com

Professor Rikke Ørngreen
Tlf.: 9940 2314
E-mail: rior@learning.aau.dk
 

Spørgsmål om den praktiske afvikling af fagpakken

Studiesekretær Maj-Britt Skovhus
Tlf. 9940 3064
E-mail: mbs@learning.aau.dk
 

it-vest

Yderligere information om den samlede masteruddannelse i IT: 
http://www.master-it-vest.dk/

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for generel studievejledning i forhold til AAU's deltidsuddannelser eller spørgsmål til deltagerbetaling, adgangskrav, optagelsesprocedure m.v., er du velkommen til at kontakte kontoret for Efteruddannelse.

Vi kan også hjælpe dig videre med kontakt til relevante faglige eller administrative medarbejdere ved de forskellige efter- og videreuddannelser, som AAU udbyder.

Kontakt os på:

Telefon 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Eller ved personligt fremmøde på:

Aalborg Universitet
Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

Vores træffetid er:

Mandag til torsdag kl. 12-15
Fredag kl. 12-14