Master i IT, Organisation

IT-forandringsagenten: Den integrerede personlige stil

IT-forandringsagenten: Den integrerede personlige stil


Faget "IT-forandringsagenten: Den integrerede, personlige stil" er det tredje enkeltfag på fagpakken "IT-forandringsagenten - håndtering af den menneskelige faktor",  som hører under Master i IT, linjen Organisation.

BEMÆRK: Deltagelse i dette fag kræver forudgående deltagelse i de to foregående enkeltfag på fagpakken.

Undervisningsperiode

04. september - 30. januar 2021

 • Undervisningsseminar fredag 4. december - lørdag 5. december 2020: Seminar med overnatning på Hotel Scandic, Aalborg Øst.
 • Vejledningsmøder efter nærmere aftale med vejleder
 • Aflevering af opgave: 5. januar 2021
 • Mundtlig eksamen finder sted enten 20. - 21. - eller 22. januar 2021.

Indhold

I dette fag præsenteres de relevante teorier og metoder, og du gennemfører en analyse af din egen organisation som forandringskontekst. 

Du skal på dette fag arbejde med din egen stil og præferencer som forandringsagent og læringsskaber. Du skal udarbejde og gennemføre et personligt udviklingsprojekt, hvor der vil være løbende refleksion på seminarerne over erfaringerne med omsætning af disse tiltag i din egen praksis.

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som et to-dages seminar i Aalborg kombineret med vejledning og litteraturlæsning.

I løbet af faget skal du præsentere og redegøre for egne overvejelser, egen forandringspraksis og IT-organisation. Du modtager faglig vejledning samt deltager i mindre gruppearbejder med henblik på udvikling af kompetencer til at agere i IT-forandringer, skabe læring og udvikle en personlig stil som forandringsleder.

Eksamensform

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve med ekstern censur på basis af en skriftlig opgave af et omfang på 10-12 sider.
 

Yderligere oplysninger

Faglig vejledning om indholdet i fagpakken:
Ekstern lektor Jan Rosenmeier
Tlf.  2789 3332
E-mail: jan.rosenmeier@gmail.com

Professor Rikke Ørngreen
Tlf.: 9940 2314
E-mail: rior@learning.aau.dk

Spørgsmål om den praktiske afvikling
Studiesekretær Maj-Britt Skovhus
Tlf. 9940 3064
E-mail: mbs@learning.aau.dk

Andre spørgsmål, f.eks. vedrørende optagelsesproceduren, betaling, SVU mv., rettes til Kontoret for Videreuddannelse. tlf. 9940 9420, e-mail: evu@aau.dk.

Yderligere information om Masteruddannelsen i IT, herunder fagpakker og enkeltfag kan findes på: http://www.master-it-vest.dk/.

Udbytte

Faget viderefører teorier og metoder fra de to foregående fag. Det sætter fokus på IT-forandringsagentens egen rolle og stil i forhold til egne opgaver, rammer, muligheder og udfordringer. Målet er at understøtte dig i at skabe en integreret, personlig stil som forandringsagent og læringsskaber i din egen organisation i forhold til eksisterende og nye opgaver.
 

du opnår viden om teorier, metoder, teknikker og værktøjer

 • Teorier og metoder til at analysere din egen organisation som forandringskontekst, forandringskulturen og de igangværende IT-relaterede forandringer i din egen organisation med særligt fokus på elementerne i de to tidligere enkeltfag.
 • Metoder til at udarbejde og gennemføre et projekt, der tager afsæt i fagpakkens fagområde, og som har til hensigt at udvikle din egen tilgang som forandringsagent.
 • Teorier og metoder til at analysere og arbejde med din egen stil og præferencer som forandringsagent og læringsskaber.

Du skal desuden kunne forholde dig kritisk og refleksivt i forhold til de teoretiske emner.

Efter at have gennemført faget skal du kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere og analysere rollen som forandringsagent og læringsskaber, analysere udviklingspotentialer i disse roller og tilrettelægge et personligt udviklingsprojekt.
 


 

du vil blive i stand til at:

 • Gennemføre en analyse af og arbejde med din egen organisation som forandringskontekst.
 • Udarbejde og gennemføre et personligt udviklingsprojekt, der styrker og udvikler dine egne færdigheder og rolleforståelse som forandringsagent og læringsskaber.

Endelig skal du være i stand til at udvikle din egen stil og præferencer som forandringsagent og læringsskaber. Du skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejde løsningsforslag. Desuden skal du kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i.


kompetencer

 • Du bliver i stand til at analysere og arbejde med din egen stil og præferencer som forandringsagent og læringsskaber.
 • Sikre omsætning af ovennævnte tiltag i din egen praksis. 

Seminardatoer

Undervisningsseminar

Fredag 4. december - lørdag 5. december 2020 på Hotel Scandic i Aalborg Ø.


Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, forplejning, transport og evt. overnatning i forbindelse med seminarerne.

Enkeltfag på uddannelsen

Fakta

IT-forandringsagenten: Den integrerede, personlige stil, enkeltfag fra Master i IT, linjen Organisation, fagpakken IT-forandringsagenten

Varighed

 • September 2020 - januar 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 7.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Forlænget til d. 1. juli 2020

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.