Master i IT, Organisation

Forandring af medarbejdere

Forandring af medarbejdere


Faget "Forandring af medarbejdere: Den menneskelige faktor i arbejdet med IT-projekter" er det andet enkeltfag på fagpakken "IT-forandringsagenten - håndtering af den menneskelige faktor",  som hører under Master i IT, linjen Organisation. Enkeltfaget kan læses som led i hele fagpakken, eller det kan læses selvstændigt.

Undervisningsperiode: 30. oktober 2020 - 03.december 2020
 

 • Undervisning fredag 30. oktober -  lørdag 31. oktober 2020 : Seminar med overnatning på Hotel Scandic, Aalborg Øst.
 • Vejledningsmøder efter nærmere aftale med vejleder
 • Aflevering opgave: 23. november 2020.

Indhold

Faget fokuserer på forudsætninger for og metoder til at sikre forandring, bevægelse og effekt af IT-projekter hos alle de individer og grupper, der skal bruge nye systemer.

Succes i et forandringsprojekt kan kun opnås, hvis IT-medarbejdere og IT-projektledere har en personlig, integreret praksis og reflekteret stil som forandringsagenter. Man må være afklaret på, hvilke tilgange og metoder, man bruger, og om de passer til én selv, til ens forandringsprojekter og til organisationen med den kultur og de udfordringer, den har.
 

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som et seminar i Aalborg over to dage, vejledning og litteraturlæsning.


Eksamensform

Faget afsluttes med en individuel, intern, skriftlig opgave af et omfang på 8-10 sider.
 

Yderligere oplysninger
 

Faglig vejledning om indholdet i fagpakken:
Ekstern lektor Jan Rosenmeier
Tlf.  2789 3332
E-mail: jan.rosenmeier@gmail.com

Professor Rikke Ørngreen
Tlf.: 9940 2314
E-mail: rior@learning.aau.dk

Spørgsmål om praktisk afvikling
Studiesekretær Maj-Britt Skovhus
Tlf. 9940 3064
E-mail: mbs@learning.aau.dk

Andre spørgsmål, fx vedrørende optagelsesproceduren, betaling, SVU mv., kan rettes til Kontoret for Efteruddannelse. tlf. 9940 9420, e-mail: evu@aau.dk.

Yderligere information om Masteruddannelsen i IT, herunder fagpakker og enkeltfag kan findes på: http://www.master-it-vest.dk/.

Udbytte

Målet med faget er, at du bliver i stand til at analysere og håndtere organisationsmedlemmers motivation og modstand i forbindelse med IT-projekter, forstå magtrelationers betydning for et IT-projekt samt kunne arbejde med individers og gruppers adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner i forbindelse med IT-projekter.

du opnår viden om teorier og metoder inden for

 • Teorier om motivation og modstand i forbindelse med IT-projekter.
 • Teorier om individers adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner i forbindelse med IT-projekter.
 • Adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner i grupper i forbindelse med IT-projekter.
 • Teorier om magt samt metoder til at håndtering af magtfulde aktører i IT-projekter. 

du bliver i stand til

 • At analysere aktørers og gruppers reaktioner over for forandringer i forbindelse med IT-projekter, herunder hvordan man kan håndtere og drage konsekvenser af modvillige organisationsmedlemmer og passiv og aktiv modstand.
 • At arbejde refleksivt med forståelser af motivation og ejerskab for forandringer og tilgange til at skabe dette.
 • At arbejde refleksivt med magtforståelser og påvirke og hjælpe organisationsmedlemmer, som man ikke kan bestemme over.
   


 

Endelig skal du kunne omsætte og tilpasse teorier, metoder og modeller til konkrete forslag til løsning af problemstillinger fra din egen organisations IT-projekter. Du skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejde løsningsforslag. Desuden skal du kunne reflektere over betydningen for den organisatoriske sammenhæng, løsningen indgår i.
 

Dine vigtigste kompetencer bliver

 • At kunne skabe motivation og ejerskab for forandringer i din egen organisation.
 • At kunne understøtte og motivere individers adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner i forbindelse med IT-projekter i egen organisation.
 • At kunne understøtte og motivere gruppers adfærdsændring, forandring og kompetenceudvikling i forbindelse med IT-projekter i din egen organisation. 

Seminardatoer

Undervisningsseminar

Fredag 30. oktober -  lørdag 31. oktober 2020 på Hotel Scandic, Aalborg Ø.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, forplejning, transport og evt. overnatning i forbindelse med seminarerne.

Enkeltfag på uddannelsen

Fakta

Forandring af medarbejdere: Den menneskelige faktor i arbejdet med IT-projekter, enkeltfag fra Master i IT, linjen Organisation, fagpakken IT-forandringsagenten

Varighed

 • September 2020 - januar 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 7.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Forlænget til d. 1. juli 2020

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.