Master i IT, Organisation

Forandring af arbejdsfællesskaber

Forandring af arbejdsfællesskaber


Faget "Forandring af arbejdsfællesskaber: IT-medarbejderens håndtering af læring og forandring i organisationen" er det første af tre enkeltfag på fagpakken "IT-forandringsagenten - håndtering af den menneskelige faktor". Fagpakken hører under Master i IT, linjen Organisation. Enkeltfaget kan læses som led i hele fagpakken, eller det kan læses selvstændigt. 


undervisningsperiode

4. september 2020 - 29. oktober 2020

 • 4. september 2020: kortere online opstartsmøde
 • Undervisning med fremmøde 11. - 22. september 2020: Seminar med overnatning på Hotel Scandic, Aalborg Øst
 • Vejledningsmøder efter nærmere aftale med vejleder
 • Aflevering opgave: 23. oktober 2020.
   

Indhold

Med dette fag får du en række forståelser og metoder, som IT-medarbejdere kan bruge til at forstå, håndtere og justere menneskers reaktioner og adfærd i IT-forandringsprojekter i organisationen.

Der er to overordnede indholdselementer: Dels teorier og metoder til at identificere, forstå og håndtere den menneskelige faktor, som kan bidrage til succesrige forandringer. Dels kommunikation i IT-forandringsprojekter i forhold til grupper og det enkelte organisationsmedlem, så disse bliver motiverende, konkrete og handlingsrettede. 


Undervisningsform

Undervisningen består af et seminar over to dage i Aalborg kombineret med litteraturlæsning og vejledning.


Eksamensform

Faget afsluttes med en individuel, intern, skriftlig opgave af et omfang på 8-10 sider.
 

økonomi - ansøg om tilskud til dette enkeltfag via FINANSKOMPETENCEPULJEN

Personer, der tilhører jobkategorier under Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening, kan søge om at få betalt dette enkeltfag.

Det er It-vest, der står bag masteruddannelsen i it, der har indgået dette samarbejde med Finansforbundet.


Yderligere oplysninger

Faglig vejledning om indholdet i fagpakken:
Ekstern lektor Jan Rosenmeier
Tlf.  2789 3332
E-mail: jan.rosenmeier@gmail.com

Professor Rikke Ørngreen
Tlf.: 9940 2314
E-mail: rior@learning.aau.dk

Spørgsmål om den praktiske afvikling
Studiesekretær Maj-Britt Skovhus
Tlf. 9940 3064
E-mail: mbs@learning.aau.dk

Andre spørgsmål, fx vedrørende optagelsesproceduren, betaling, SVU mv., rettes til Kontoret for Efteruddannelse. tlf. 9940 9420, e-mail: evu@aau.dk.

Yderligere information om Masteruddannelsen i IT, herunder fagpakker og enkeltfag kan findes på: http://www.master-it-vest.dk/.

Udbytte

Målet med faget er, at du tilegner dig en række relevante teorier om og metoder til kompetent forandringshåndtering af den menneskelige faktor relateret til IT-projekter.

Du vil opnå viden om teorier, metoder, teknikker og værktøjer inden for 

 • Klassisk og postmoderne teorier om forandringsledelse og forskellige typer af forandringsprojekter med særligt fokus på den menneskelige faktor og de metoder til at designe og drive forandringer, der ligger i hver forandringsteori.
 • Teorier om interessentanalyse og interessenthåndtering med særligt fokus på at skabe mening og ejerskab.
 • Teorier om involvering af medarbejdergrupper med en 'ikke-it-baggrund' i behovsafdækning og udvikling af IT-understøttede processer.
 • Teorier om kommunikation i IT-forandringsprojekter i de enkelte faser set i forhold til grupper og det enkelte organisationsmedlem.

Du skal desuden kunne forholde dig kritisk og refleksivt i forhold til de teoretiske emner.

Efter at have gennemført faget skal du kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete IT-forandringsprojektrelaterede problemstillinger i praksis.

Du skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejde løsningsforslag.
 

 

du vil blive i stand til at analysere et IT-projekt med henblik på:

 • At kunne bruge modulets viden til at vurdere, hvilken type projekt der er tale om.
 • At kunne beslutte og redegøre for, hvilken/hvilke forandringstilgang(e) som vil være anvendelige i forhold til de personer, der er berørt af projektets særlige mål, vilkår og udfordringer.
 • At kunne analysere det enkelte projekts kommunikationsbehov og muligheder.

Endelig skal du kunne anvende teorier og metoder tilpasset de særlige udfordringer i din egen organisation. Desuden skal du kunne reflektere over betydningen af den sammenhæng, som de valgte løsninger indgår i.


De vigtigste kompetencer, som du opnår, er:

 • At kunne analysere et projekt i forhold til, hvilke interessenter der er særlig vigtige for projektet, og hvad der er interessentgruppernes rationaler og interesser.
 • At være i stand til at inddrage og håndtere interessenterne, så de kan blive konstruktive medspillere i forandringen eller udviklingen af et arbejdsfelt.
 • At være i stand til at tilrettelægge kommunikationen i it-forandringsprojektets enkelte faser - i forhold til relevante grupper og det enkelte organisationsmedlem. 

Seminardatoer

Seminar på Hotel Scandig i aalborg Øst

Fredag 11. september - lørdag 12. september 2020


Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, forplejning, transport og evt. overnatning i forbindelse med seminarerne.

Enkeltfag på uddannelsen

Fakta

Forandring af arbejdsfællesskaber: IT-medarbejderens håndtering af læring og forandring i organisationen, enkeltfag fra Master i IT, linjen Organisation, fagpakken IT-forandringsagenten

Varighed

 • September 2020 - januar 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 7.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Forlænget til d. 1. juli 2020

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.