AAU logo

Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

Undervisning

Undervisningen gennemføres som en kombination af it-støttet fjernundervisning og holdundervisning og projektvejledning på seminarer.

Undervisningen er tilrettelagt, så de tre enkeltfag gennemføres sideløbende.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.